Ny strategi skal gøre Danmark til digital frontløber

Publiceret 30-01-2018

Med Strategi for Danmarks digitale vækst vil regeringen skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og øge velstanden for alle danskere. I alt er der afsat 1 mia. kr. til strategiens initiativer frem mod 2025.

Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling. Virksomhederne skal have gode rammer til at udnytte nye teknologier. Og alle danskere skal have kompetencer til at begå sig i en digital fremtid.

Derfor lancerer regeringen i dag Strategi for Danmarks digitale vækst med i alt 38 initiativer. Den skal bringe Danmark på forkant med den digitale udvikling, og skabe vækst og velstand til gavn for alle i samfundet.

Strategien indeholder syv større initiativer: Oversigt initiativer Strategi for Danmarks digitale vækst

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Regeringen ønsker, at Danmark skal være en digital frontløber, hvor alle danskere får del i digitaliseringens gevinster. De nye teknologier kan gøre os rigere som samfund og har potentiale til at forbedre vores miljø, sundhed og liv på mange måder. Den mulighed skal vi gribe, og bringe Danmark klogt og forlæns ind i en digital fremtid.”

Undervisningsminister Merete Riisager:
“Vi skal ikke blot være brugere af teknologi. Vi skal også være dem, der former den. Det kræver, at vi ruster den enkelte elev til et stadigt mere teknologisk samfund.  Vi opretter et center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne, og et nyt forsøg skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst muligt gør teknologiforståelse til en større del af den enkelte elevs skoledag. Det handler ikke om, at alle i fremtiden skal blive it-udviklere men om, at alle børn får dyppet tæerne og får en grundlæggende forståelse af teknologien som byggesten i vores samfund”

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind: 
”Digitale teknologier giver os nye muligheder. For eksempel kan big data og kunstig intelligens bruges på mange måder i nye produkter, i sundhedssystemet eller i virksomheders produktion, og det kan frigive hænder til andre opgaver. Derfor skal vi gøre danskerne i stand til at gribe de teknologiske muligheder. Vi skal uddanne flere inden for IT og teknologi og styrke forskningen i digitale teknologier. Det vil styrke vores konkurrenceevne globalt set og være til gavn for vores velstand”

Regeringen tager med strategien også initiativ til et årligt digitalt topmøde, hvor erhvervsliv, organisationer mv. sætter fokus på den digitale omstilling.

Strategi for Danmarks digitale vækst er bl.a. baseret på anbefalinger fra regeringens nedsatte Digitalt Vækstpanel fra maj 2017 samt input fra regeringens Disruptionråd.

Der afsættes i alt 1 mia. kr. til initiativerne frem mod 2025, jf. aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Den afsatte pulje er “fødselshjælp”, og der vil således også være privat medfinansiering til flere af initiativerne.

Læs Strategi for Danmarks digitale vækst her.

Faktaark

Oversigt over initiativer

For yderligere kontakt: Pressechef René Gyldensten 91 33 70 15 / rgy@em.dk