Erhvervsministeriet og Justitsministeriet inviterer til Databeskyttelsesdag

Publiceret 12-01-2018

I samarbejde med Justitsministeriet, Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen inviterer Erhvervsministeriet til det årligt tilbagevendende arrangement, der skal være med til at bane vejen for bedre databeskyttelse i Danmark – Databeskyttelsesdagen.

Databeskyttelsesdagen 2018 bliver afholdt den 31. januar 2018 kl. 9.00 på Radison Blu, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Arrangementet er centreret om den nye databeskyttelsesforordning og kan forhåbentlig gøre deltagere klogere på de nye regler samt inspirere relevante myndigheder og virksomheder i deres arbejde med at implementere og overholde databeskyttelsesforordningens regler. 

Justitsministeren vil åbne arrangementet, som indeholder oplæg fra både den private og offentlige sektor om overvejelser og arbejdet med implementeringen af databeskyttelsesforordningen. Der vil endvidere være eksempler på anvendelsen af og arbejdet som databeskyttelsesrådgiver i en virksomhed. 
Herudover vil det nye Privacykompas, der skal hjælpe danske virksomheder på rette vej i databeskyttelsesreguleringen, blive relanceret, ligesom der vil være øvrige spændende oplæg relateret til data, herunder om bl.a. fake news.

Arrangementet er gratis, og det er åben for tilmelding efter et først-til-mølle princip (ca. 180 pladser). Ministeriet opfordrer alle interesserede i at deltage. Et endeligt program for dagen vil blive offentliggjort snarest.