Basel-ekspertgruppe: Basel-krav kan gå hårdt ud over penge- og realkreditinstitutter

Publiceret 07-02-2018

Basel-ekspertgruppen, nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen, har afleveret sin endelige rapport om Basel-komitéens anbefalinger. Rapporten giver regeringen input til de kommende forhandlinger i EU.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsatte sidste år en ekspertgruppe med repræsentanter fra relevante økonomiske ministerier, Nationalbanken, den finansielle sektor og med Finanstilsynet som formand. Ekspertgruppen fik blandt andet til opgave at identificere de væsentligste danske interesserer i Basel-komitéens anbefalinger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Vi må forberede os på, at der venter intense forhandlinger for at sikre, at den danske finansielle sektor ikke rammes unødigt hårdt af Basel-kravene. Jeg vil gerne takke ekspertgruppen for deres arbejde, der giver os et solidt fundament forud for forhandlingerne i EU.”

Basel-ekspertgruppen vurderer i rapporten bl.a., at de største danske institutters kapitalkrav vil stige med i størrelsesordenen 78 mia. kr. svarende til en stigning på 34 pct., hvis anbefalingerne fra Basel-komitéen implementeres i EU uden yderligere tilpasninger. Ekspertgruppens beregninger viser, at realkreditlån, både til husholdninger og virksomheder, samt erhvervsudlån vil blive ramt hårdt. Herudover vil markedsrisiko også opleve relativt store stigninger i kapitalkravene. Ekspertgruppens beregninger viser videre, at det såkaldte gulvkrav er den væsentligste årsag til kapitalkravsstigningerne.

Ekspertgruppen konkluderer, at en indførsel af Basel-komitéens anbefalinger kan indebære en række negative implikationer for de danske institutter. Blandt andet kan gulvkravet give incitament til øget risikotagning, da kravet vil medføre højere kapitalkrav, end de faktiske risici vil tilsige.

Ekspertgruppens afrapportering kan findes her

Ekspertgruppen har også belyst mulige løsningsforslag, som vil fungere som input i regeringens videre arbejde med at sikre de danske interesser i de kommende EU-forhandlinger.

For yderligere pressekontakt: 
Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55, rht@em.dk