Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst

Publiceret 26-02-2018

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst. Aftalen udmønter digitaliseringsmidlerne fra erhvervs- og iværksætteraftalen fra november 2017.

Danmark skal i fremtiden udnytte mulighederne i ny teknologi til at skabe mere velstand, bedre velfærd, og gode og vellønnede arbejdspladser med mindre nedslidning. Det er hensigten med den politiske aftale, ”Initiativer for Danmarks digitale vækst”, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og som ligger i forlængelse af regeringens ”Strategi for Danmarks digitale vækst”.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vi ønsker, at Danmark skal være en digital frontløber. Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har afsat knap 1 mia. kr. frem mod 2025, og med initiativerne går vi offensivt ind i den digitale omstilling, så virksomheder og den enkelte i endnu højere grad kan udnytte mulighederne i de nye teknologier til gavn for vækst og beskæftigelse.”

Med aftalen igangsættes der en række initiativer inden for seks områder:

Aftaleparterne etablerer Digital Hub Denmark, der har til formål at skabe et vækstmiljø omkring brugen af nye digitale teknologier som Big Data, kunstig intelligens og Internet of Things. Den digitale hub skal forbinde virksomheder, iværksættere og forskere med den nyeste viden og være med til at tiltrække investeringer og kompetencer til Danmark. Som led heri skal nye teknologiske muligheder for brug af sundhedsdata undersøges. Hubben drives som et offentligt-privat partnerskab mellem regeringen og Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark. Parterne har netop indgået en principaftale om hubbens virke. Se aftalen her. 

Aftaleparterne iværksætter ligeledes indsatsen SMV:Digital, som skal løfte digitaliseringen af de mindste virksomheder, der generelt er mindre digitale end de store virksomheder. Indsatsen indeholder bl.a. rådgivning om automatisering og brug af de nyeste teknologier samt oprettelse af et E-handelscenter målrettet små og mellemstore virksomheder.

Med aftalen afsættes også midler til at etablere en Teknologipagt, hvor regeringen i tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsessystemet vil understøtte, at flere unge interesserer sig for, uddanner sig inden for og arbejder med digitale og teknologiske kompetencer. Aftalen medfører også, at der laves et fireårigt forsøg med teknologiforståelse på skoleskemaet i folkeskolen.

Aftalen giver virksomhederne bedre kendskab til reglerne omkring brug af data samt gratis adgang til DMI’s meteorologiske data. Det vil styrke virksomhedernes mulighed for at udnytte data til nye løsninger. Endvidere bliver det danske skibsregister som det første i verden digitalt baseret på block chain teknologi, ligesom eksportcertifikater for fødevaresektoren digitaliseres.

Aftaleparterne er også enige om, at erhvervsrettet regulering fremover skal have øje for de nye teknologiske muligheder. Fra 1. juli 2018 bliver det bl.a. obligatorisk for myndigheder at vurdere, om ny regulering understøtter virksomhedernes muligheder for at anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Endvidere styrkes det tværgående samarbejde mellem myndighederne ved oprettelse af én indgang for nye forretningsmodeller i Erhvervsstyrelsen.

Endelig styrker aftaleparterne IT-sikkerheden i virksomhederne – bl.a. med et særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder.

I november 2017 afsatte regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i forbindelse med erhvervs- og iværksætteraftalen knap 1 mia. kr. frem mod 2025 til ”Strategi for Danmarks digitale vækst”. Denne aftale udmønter midlerne frem til og med 2021. Enkelte initiativer har længerevarende finansiering. Samtidig er det aftalt at lave en tværgående evaluering af initiativerne i 2021. Her aftales udmøntning af de resterende midler for 2022-2025, og nye initiativer kan evt. iværksættes.

Se aftale om ”Initiativer for Danmarks digitale vækst” her.

For yderligere informationer:

Rasmus Holm Thomsen, ledende presserådgiver i Erhvervsministeriet: 91 39 94 55 / rht@em.dk

Hans Kristian Skibby, Erhvervsordfører, Dansk Folkeparti: 33 37 51 28 / hans.skibby@ft.dk

Ida Auken, Erhvervsordfører, Radikale Venstre: 33 37 47 10 / ida.auken@ft.dk 

Torsten Schack Pedersen, Erhvervsordfører, Venstre: 33 37 45 63 / Torsten.Schack.Petersen@ft.dk

Joachim B. Olsen, Erhvervsordfører Liberal Alliance: 61 62 50 93 / Joachim.Olsen@ft.dk

Anders Johansson, Erhvervsordfører, Det Konservative Folkeparti: 33 37 42 06 / Anders.Johansson@ft.dk