Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for 2019

Publiceret 07-12-2018

Erhvervsministeren fastsætter kapitalkrav (SIFI-bufferkrav) til systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Finanstilsynets har den 29. juni 2018 vurderet, at de udpegede SIFI’er i Danmark, på Færøerne og i Grønland fortsat opfylder kriterierne for at være SIFI’er.

De danske SIFI’er således følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S. De tre færøske SIFI’er er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. Den grønlandske SIFI er Grønlandsbanken.

SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFI’er, fremgår af tabel 1, 2 og 3 nedenfor. SIFI-bufferkravene er uændrede for alle institutter.

Tabel 1 – SIFI-bufferkrav for 2019 for danske SIFI’er

 

 

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

DLR Kredit A/S (2,0)

Sydbank A/S (3,2)

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Nordea Kredit Realkredit A/S (5,4)

Jyske Bank A/S (9,7)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Nykredit Realkredit A/S (18,7)

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

≥ 35

Danske Bank A/S (35,8)

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2017. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Tabel 2 – SIFI-bufferkrav for 2019 for færøske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Norðoya Sparikassi (5,8)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Betri Banki P/F (19,5)

P/F BankNordik (22,8)

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

≥ 35

-

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2017. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Tabel 3 – SIFI-bufferkrav for 2019 for den grønlandske SIFI

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Grønlandsbanken (8,7)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

-

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

≥ 35

-

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2017. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravene er blevet indfaset gradvist i perioden 2015-2019, og kravene er således nu fuldt indfaset, jf. tabel 4.

Tabel 4 – Indfasning af SIFI-bufferkrav (pct.)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Kategori 1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Kategori 2

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

Kategori 3

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

Kategori 4

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategori 5

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

 

Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFIer og afhænger bl.a. af omfanget af ind- og udlån. SIFI-kravene varierer ikke med konjunkturerne, hvorved SIFI-kravene adskiller sig fra den kontracykliske buffer, der desuden fastsættes på baggrund af henstillinger fra Det Systemiske Risikoråd.

SIFI-kravene er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervsministeren vurderer hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.

Der er den 3. oktober 2018 fremsat lovforslag, der sænker kravet for SIFI-indlånsindikatoren fra 5 pct. til 3 pct. Såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil det forventeligt medføre, at Spar Nord Bank A/S i 2019 vil blive udpeget som SIFI.

 

Kontakt Ulrik Scheibye på 91 33 70 17 for yderligere information.