Her er detaljerne i den politiske aftale om nye sommerhusområder og styrket naturhensyn

Publiceret 19-12-2018

For at give bedre mulighed for turismeerhvervet får 20 kystkommuner mulighed for at udlægge i alt 2.187 nye sommerhusgrunde.

Det er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der står bag den nye politiske aftale, der samtidig sikrer mere sammenhængende naturområder, rent grundvand gennem bynære drikkevandsskov og mere urørt skov.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at vi endelig fik aftalen om nye sommerhusområder på plads. Den har været længe undervejs og vil styrke dansk turisme. Vi giver tilladelse til 2.200 nye sommerhuse. Blandt andre Ringkøbing-Skjern Kommune, der nu kan komme videre med deres ambitiøse projekt med en feriepark ved Søndervig.”

Nye sommerhusområder og statslig skovrejsning

Sommerhusområder er et vigtigt omdrejningspunkt for turismen uden for de store byer. De er med til at understøtte butikslivet og skabe liv og arbejdspladser i hele landet.

Den nye politiske aftale, der følger op på aftalen om Danmark i bedre balance fra 2016, imødekommer ønsker om nye sommerhusområder fra 20 af landets i alt 78 kystkommuner og giver mulighed for at udlægge 2.178 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Samtidig sker der tilbageførsel af i alt 1.437 ubebyggede sommerhusgrunde.

Aftalen indebærer desuden en styrkelse af naturen i forbindelse med Grønt Danmarkskort, yderligere midler til statslig skovrejsning, så der samlet kan etableres yderligere ca. 150 ha bynær drikkevandsskov og midler til mindst 35 ha urørt skov på private arealer.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) udtaler:

"Med aftalen afsætter vi blandt andet midler til at etablere nye bynære drikkevandsskove gennem statslig skovrejsning. Det er ikke kun af værdi for beskyttelsen af vores grundvand, men bidrager også til at binde CO2 fra atmosfæren, samtidig med at det giver danskerne nye muligheder for naturoplevelser."

Med aftalen sætter regeringen desuden gang i en ny ansøgningsrunde for udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder med frist for kommunernes ansøgninger 1. december 2019.

Se den politiske aftale om udlæg af sommerhusområder og styrket natur-hensyn her

Nedenfor ses fordelingen af de kommende sommerhusgrunde blandt de 20 kystkommuner:

 • Assens Kommune: 14 grunde
 • Faxe Kommune: 22 grunde
 • Faaborg-Midtfyns Kommune: 40 grunde
 • Hedensted Kommune: 194 grunde
 • Hjørring Kommune: 79 grunde
 • Jammerbugt Kommune: 29 grunde
 • Lemvig Kommune: 146 grunde
 • Lolland Kommune: 168 grunde
 • Mariagerfjord Kommune: 15 grunde
 • Nordfyns Kommune: 97 grunde
 • Odder Kommune: 72 grunde
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: 483 grunde
 • Stevns Kommune: 18 grunde
 • Syddjurs Kommune: 340 grunde
 • Sønderborg Kommune: 190 grunde
 • Varde Kommune: 99 grunde
 • Vordingborg Kommune: 24 grunde
 • Ærø Kommune: 58 grunde
 • Aabenraa Kommune: 24 grunde
 • Aalborg Kommune: 75 grunde

For yderligere oplysninger kontakt:

 • Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 91337097 / divipe@em.dk.
 • Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 91 356996 / jefed@mfvm.dk
 • Thomas Jensen, Socialdemokratiet, tlf. 61624178
 • Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti, tlf. 61624231
 • Torsten Schack Pedersen, Venstre, tlf. 61624260
 • Mai-Britt Kattrup, Liberal Alliance, tlf. 61624574
 • Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti, tlf. 61624762