Et nyt og stærkt erhvervsfremmesystem går i luften

Publiceret 13-12-2018

Folketinget har i dag vedtaget ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af de europæiske strukturfonde.

Lovene implementerer den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om et forenklet erhvervs- og turismefremmesystem, der skal give danske virksomheder et fokuseret og fremtidssikret system, hvor færre penge går til administration og flere på at møde virksomhedernes behov.

Lovene virker fra den 1. januar 2019, men allerede nu træder de bestemmelser i kraft, der etablerer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Det er på tide og godt for virksomhederne, at erhvervsfremmeindsatsen bliver forenklet og moderniseret. Med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får indsatsen et sammenhængende strategisk fokus, der kan give meget større effekt for erhvervsudviklingen – både lokalt og på tværs af landet”.

En sammenhængende strategi for erhvervsfremme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager den indsats, der før lovens vedtagelse blev varetaget af de 147 medlemmer af de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som alle nedlægges.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får derfor til opgave at udfærdige en sammenhængende strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og for at sætte gang i og finansiere tiltag, der understøtter strategien.

Der er udpeget 17 medlemmer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Jakob Riis, adm. direktør for Falck, er udpeget som formand.

Bestyrelsesformand Jakob Riis:

”Jeg ser meget frem til samarbejdet i den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det er et stærkt hold, der stiller op. Min ambition er, at vi sammen får lagt en klar strategi for erhvervsfremmeindsatsen, så den bedst muligt understøtter virksomhederne i omstillingen til nye teknologier og markedsvilkår, og dermed den fremtidige vækst og udvikling i Danmark.”

Specialiseret vejledning for alle virksomheder

Med lovens vedtagelse etableres desuden seks tværkommunale erhvervshuse i København, Sorø, Odense, Haderslev, Aarhus og Aalborg med seks filialer i henholdsvis Rønne, Hillerød, Vordingborg, Horsens, Herning og Nykøbing Mors.

Erhvervshusene skal være Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartner og fungere som stærke kompetencecentre for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning af virksomhederne om drift og udvikling.

Det betyder, at den specialiserede erhvervsservice, som tidligere kun var tilgængelig for en lille gruppe vækstvirksomheder nu kommer til at gavne alle virksomheder.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”De nye erhvervshuse giver indsatsen en stærk lokal forankring og vil kunne hjælpe virksomhederne videre i deres udvikling. Jeg er meget tilfreds med, at kommunerne på den måde også tager et større ansvar for erhvervsfremmeindsatsen. For det er forudsætningen for, at vi får et system, der både er mere enkelt for virksomhederne, og som styrker den lokale forankring.”

Erhvervshusene vil også være den lokale indgang for virksomhederne i forhold til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation.

Formand for KL, Jakob Bundsgaard:

“Kommunerne er i fuld gang med at planlægge og ser frem til en tydeligere og større rolle på området. For kommunerne bliver 2019 et overgangsår, hvor vi er opsatte på at få et tæt samspil mellem erhvervsliv og de tværkommunale erhvervshuse. Den kommunale forankring er afgørende for at skabe vækst i Danmark."

Erhvervshusene bliver finansieret af kommunerne, som også indgår resultatkontrakter med det enkelte erhvervshus.

Fakta om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bestyrelsen betjenes af et nyt sekretariat i Silkeborg. Medlemmerne af bestyrelsen er:

 

 • Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S.
 • Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S
 • Betina Hagerup, direktør, KMD A/S
 • Nicolai Hansen, direktør, KMC Amba
 • Dorte Zacho Martinsen, direktør, BM Silo A/S
 • Steen Munk, vicedirektør, Nykredit Bank A/S
 • Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S
 • Ejner K. Holst, næstformand, LO
 • Claus Jensen, formand, CO-Industri
 • Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune
 • Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune
 • Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune
 • Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune
 • Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark
 • Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
 • Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet

 

Fakta om bestyrelsens sammensætning

 • Bestyrelsens formand er udpeget personligt af erhvervsministeren.
 • De seks medlemmer, der repræsenterer virksomhederne, er udpeget efter indstilling fra erhvervslivets organisationer, mens to medlemmer er udpeget efter indstilling fra arbejdstagerorganisationer.
 • De fem kommunale medlemmer er udpeget direkte af Kommunekontaktrådene (KKR), mens ét medlem er udpeget direkte af Danske Regioner.
 • Uddannelses- og Forskningsministeren har udpeget repræsentanten fra en videninstitution. Endelig har erhvervsministeren udpeget et medlem, der repræsenterer staten. 
 • Medlemmerne af bestyrelsen udpeges i kraft af deres personlige og faglige kvalifikationer.

 

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07