Danmark har nu øget velstanden mere end Sverige siden finanskrisen sluttede

Publiceret 20-12-2018

Reviderede tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark nu har øget velstanden mere end Sverige siden efter finanskrisen

Danmark er i 2016 det femte rigeste land blandt OECD-landene (opgjort som BNI pr. indbygger). Velstandsniveauet i Danmark overgås alene af hhv. Schweiz, Norge og Irland, som er begunstiget af særlige forhold, samt USA. Velstanden i Østrig, Nederlandene, Tyskland og Sverige er dog tæt på Danmark.

 Velstanden er opgjort som BNI pr. indbygger, og der er taget højde for forskelle i bytteforholdet.

 

Grafen viser stigningen i velstanden siden efter finanskrisen fra 2011-2017

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07