10,6 millioner kroner til landdistrikter og småøer

Publiceret 12-12-2018

33 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de 10,6 millioner kroner i støtte til projekter, der understøtter udviklingen i landdistrikter og på de små øer.

Projekterne er udvalgt af Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen. Ud af i alt 91 ansøgninger har udvalget udpeget 33 projekter som særligt perspektivrige i forhold til at fremme udviklingen i landdistrikterne og på de små øer, fx ved at understøtte erhvervsudvikling, bosætning og lokale kultur- og fritidsaktiviteter.

Det drejer sig om 20 forsøgsprojekter i landdistrikterne til i alt ca. 6,9 millioner kroner og 13 projekter på de danske småøer til i alt ca. 3,7 millioner kroner.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Jeg synes, at den store bredde i projekterne viser, hvordan Landdistriktspuljen bidrager til at styrke udviklingen i landdistrikterne og på de små øer. Fx støtter vi et projekt, som vil prøve at få flere til at udleje ferieboliger på de små øer. Et andet projekt vil prøve at dyrke såkaldt salttolerante grøntsager, hvilket forhåbentlig kan være med til at skabe nye arbejdspladser. Projektmidlerne og det arbejde, de understøtter, er på den måde et godt supplement til regeringens arbejde med at styrke rammevilkårene i landdistrikterne og på de små øer.”

Formand for Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen Grethe Saabye:

”Det er virkelig opløftende at se det store engagement, der er ude i landdistrikterne. Det er for os i udvalget et udtryk for et stort entreprenørskab, og at folk i landdistrikterne og på de små øer tager ansvar for udviklingen i lokalsamfundet.”

Det har været muligt at støtte et bredt felt af projekter, der handler om alt lige fra at ville styrke lystbådehavnen på Femø til at skabe en udviklingsplatform for moderne møbeldesign ved Skive, der som geografisk område har lang tradition for møbelproduktion.

For mere information kontakt:

Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97, e-mail: divipe@em.dk