Nye muligheder for butikker i hovedstadsområdet

Publiceret 23-08-2018

Som opfølgning på planlovsaftalen Danmark i bedre balance sender erhvervsminister Rasmus Jarlov et forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet i høring.

I forlængelse af aftalen om Danmark i bedre balance (regeringen, S og DF) fik kommunerne med ændringen af planloven i 2017 bl.a. mulighed for at udlægge nye aflastningsområder. I hovedstadsområdet kræver dette desuden en ændring af landsplandirektivet for detailhandel, der fastlægger den samlede detailhandelsstruktur i hovedstadsområdet, herunder hvor der kan udlægges nye aflastningsområder.

Aflastningsområder skal bl.a. aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten, eksempelvis store udvalgsvarebutikker, som forhandler fx elektronik og møbler.

Forslaget til det nye landsplandirektiv lægger op til, at der udpeges fire nye aflastningsområder i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Det eksisterende aflastningsområde i Helsingør foreslås udvidet, og de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret, så der samlet vil være syv aflastningsområder i hovedstadsområdets 34 kommuner. Aflastningsområderne skal forbeholdes store udvalgsvarebutikker, og der kan således ikke etableres dagligvarebutikker i områderne.

Derudover foreslås udpegning af en ny bymidte i Kokkedal, der giver mulighed for at planlægge for bymidtefunktioner, herunder udvalgsvare- og dagligvarebutikker.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Med ændringen af planloven 2017 blev der indført nye detailhandelsmuligheder. Det blev bl.a. muligt for kommunerne at etablere nye aflastningsområder, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. I hovedstadsområdet fastlægges detailhandelsstrukturen dog fortsat i et landsplandirektiv, og for også at give hovedstadskommunerne mulighed for nye aflastningsområder følger vi nu op med et forslag til et nyt landsplandirektiv, med bl.a. nye aflastningsområder i Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj, udvidelse af aflastningsområdet i Helsingør og en ny bymidte i Kokkedal. Det er min forventning, at disse nye muligheder vil gavne detailhandlen i hovedstadsområdet.”

Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra hovedstadskommunerne. Der er lagt vægt på at opnå en hensigtsmæssig balance mellem hensynet til at skabe en effektiv butiksstruktur med større regionale udbudspunkter og hensynet til at bevare den eksisterende butiksforsyning i bymidterne. Det er derfor ikke alle hovedstadskommunerne, som har fået opfyldt deres ønske om et aflastningsområde.

Fristen for at sende bemærkninger til forslaget er 17. oktober 2018 og det er forventningen, at landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet udstedes endeligt i efteråret 2018.

Link til forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet på Høringsportalen.

Kontaktperson: Presserådgiver i Erhvervsministeriet Ditte Vibe Petersen, divipe@em.dk, tlf.: 91 33 70 97