Lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet

Publiceret 30-08-2018

Regeringen præsenterer i dag det samlede forslag til finansloven for 2019. Med forslaget afsættes der samlet godt 2 mia. kr. i perioden 2019-2022 til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet.

Regeringen ønsker at gøre det lettere at drive virksomhed i hele Danmark – ikke mindst for de mindre virksomheder. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Det er de private virksomheder, der dagligt sikrer vækst og velstand i Danmark. Vi skal sørge for, at vi ikke generer dem med bureaukrati og uigennemskuelige regler, så de kan skabe den velstand, som er grunden til, at Danmark er et rigt land. Derfor afsætter vi blandt andet midler til at reducere virksomhedernes byrder. Vi starter konkret med at se på afskaffelsen af administrationsgebyret forbundet med virksomhedernes affaldshåndtering”. 

På erhvervsområdet indeholder finanslovsforslaget følgende initiativer, som skal styrke erhvervslivet og bidrage til at Danmark fortsat er konkurrencedygtigt og nemt at drive virksomhed i:

  • Afskaffelse af gebyr for affaldshåndtering (administrationsgebyr)
  • Pulje til udspil om nedbringelse af byrder
  • Styrket indsats mod brodne kar på selskabs- og regnskabsområdet
  • Opfølgning på vækstteams
  • Iværksætterevents
  • Pulje til turismeinitiativer

Endvidere indeholder finanslovsforslaget forslag af betydning for vækst og udvikling i hele Danmark. Regeringen foreslår at videreføre det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner samt indføre et ø-fradrag i yderkommunerne, så ø-pendlere kan fradrage et standardbeløb til delvis dækning af omkostninger til overnatning, når de pga. afstanden mellem deres arbejde og deres bopæl ikke har mulighed for at overnatte hjemme, som afhjælper. Endvidere indføres til gavn for turismen elvarmeafgift for elopvarmede sommerhuse, så de ligestilles med helårsboliger og kun skal betale den lave elvarmeafgift for forbrug over 4.000 kWh. 


Læs faktaark om de erhvervsrettede initiativer i finanslovsudspillet 2019.

Kontaktperson: Presserådgiver Jesper Ingemann, tlf. 91 39 94 14, jesing@em.dk