Regeringen nedsætter Vækstteam for kreative erhverv

Publiceret 12-04-2018

Et vækstteam af erhvervsledere skal komme med anbefalinger til at styrke væksten inden for musik, gaming, møbler, mode, arkitektur, design og film. Ambitionen er, at de kreative erhverv har gode rammer for at udvikle sig i takt med, at nye digitale forretningsmodeller breder sig.

Danmark har en styrkeposition inden for de kreative erhverv. De kreative erhverv beskæftiger 79.000 medarbejdere, bidrager til innovation og vækst i det øvrige erhvervsliv og er med til at brande Danmark. Eksporten er steget fra 60 mia. kr. i 2009 til 86 mia. kr. i 2015 og udgør i dag 7 pct. af Danmarks samlede eksport. 

I takt med udbredelsen af nye digitale teknologier, er der gode forudsæt-ninger for en høj international efterspørgsel efter danske kreative produkter, tjenesteydelser og kompetencer. 

Vækstteamet skal blandt andet se på rammerne for, at erhvervslivet kan bruge de nye digitale forretningsmodeller, på virksomhedernes adgang til kompetencer og talent, adgang til internationale markedspladser samt samspil mellem de kreative erhverv og andre erhverv – samt kultur og erhvervslivet. 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Danmark er internationalt anerkendt for blandt andet design, film, tv-serier, spil og arkitektur. De danske kreative erhverv skal fortsat være en dansk styrkeposition i en digital tidsalder. Derfor har vi i forlængelse af regeringens digitaliseringsstrategi bedt en række erhvervsfolk om at give rammerne for de kreative erhverv et ”vækst-tjek. Jeg er glad for, at Jacob Holm har takket ja til at stille sin viden, ledelses- og forretningskompetencer til rådighed, som formand for vækstteamet.” 

Kulturminister Mette Bock:

”I Danmark har vi en stærk indholdsproduktion inden for spil, musik og film, der er med til at skabe vækst og innovation i det danske samfund. De kreative erhverv kigger dog ind i en ny virkelighed, hvor blandt andet de digitale tjenester konstant ændrer på forbrugsmønstrene. Jeg ser frem til vækstteamet kommer med konkret forslag til, hvordan vi bedst understøtter de nye digitale forretningsmodeller på et globalt voksende marked.”

Udenrigsminister Anders Samuelsen:

”Kreative virksomheder og iværksættere har banet vejen for, at Danmark har et solidt navn og anerkendt brand på den internationale kreative scene, som vi skal være stolte over. Dansk design og kreativitet spiller også en stor rolle for dansk eksport og dermed også for vækst og velstand. Det er derfor et vigtigt arbejde, der ligger foran det nedsatte Vækstteam for kreative erhverv.”

Vækstteamet sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet, og vækstteamet vil aflevere sine anbefalinger til regeringen i efteråret. Formanden for vækstteamet bliver Jacob Holm, administrerende direktør i møbelfirmaet Fritz Hansen. 

Jacob Holm, formand for Vækstteam for kreative erhverv: 

”Design er et vigtigt konkurrenceparameter i alle danske kreative virksomheder og i arkitekturen - og dansk design er et internationalt anerkendt brand. Digitalisering ændrer forbrugeradfærden generelt og derfor står vi overfor en stor udfordring. Jeg ser frem til at drøfte mine erfaringer med de andre vækstteammedlemmer og at udarbejde ambitiøse anbefalinger til regeringen, der kan sikre gode rammer for de kreative erhverv i den omstillingsproces, vi står i.”

For yderligere kontakt: