Forenkling af erhvervsfremmesystemet

Publiceret 06-04-2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen modtager i dag afrapportering fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme. Udvalget blev nedsat i juni 2017 med det formål at udvikle en sammenhængende ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem. Regeringen vil nu se nærmere på udvalgets anbefalinger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg vil gerne takke udvalget herunder formand Claus Juhl for at levere et sæt anbefalinger, der med udgangspunkt i virksomhedernes behov viser en vej til et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem. Anbefalingerne giver et godt grundlag for, at regeringen kan indlede politiske drøftelser om en ambitiøs forenkling af erhvervsfremmesystemet til gavn for de danske virksomheder”.

Udvalget kommer med 26 anbefalinger under overskrifterne:

Udvalget anbefaler, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse, som har til opgave at sikre større sammenhæng på tværs af landet og forhindre knopskydninger. Udvalget anbefaler også, at de i dag over 60 offentligt støttede netværk og klynger koges ned til 10-12 nationale klynger svarende til én klynge per styrkeposition fordelt over landet. Dertil kan der være et mindre antal ”start up” klyngeorganisationer inden for nye spirende erhvervsområder.

På baggrund af udvalgets anbefalinger vil regeringen indlede politiske drøftelser om at forenkle erhvervsfremmesystemet, så virksomheder over hele landet vil mærke en klar forbedring.

Rapport fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme

Faktaark fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme

For yderligere oplysninger kontakt René Gyldensten, pressechef i Erhvervsministeriet på telefon 9133 7015 eller rgy@em.dk