Flere landsbyer skal gøres stærke og levedygtige

Publiceret 09-04-2018

Udvalget for levedygtige landsbyer har i dag afleveret deres anbefalinger til, hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer og dermed bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark.

Det skal være attraktivt at leve og bo overalt i Danmark. Og flere landsbyer skal igennem en omstilling for at blive levedygtige. Med den ambition nedsatte regeringen i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer.

I dag har udvalget afleveret sine anbefalinger til regeringen ved et pressemøde i den vestsjællandske landsby Nyrup.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er afgørende for Danmark, at vi skaber udvikling i alle dele af landet, og at vi gør det attraktivt at bo og leve overalt. Det kræver blandt andet, at vi får skabt gode stærke lokalsamfund og landsbyer, som udvikler sig. Jeg ser frem til at se nærmere på de anbefalinger, som udvalget er kommet med, så vi kan fortsætte regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.”

Jens Kr. A. Møller, formand for Udvalget for levedygtige landsbyer:

"Det er en vigtig, men også en udfordrende opgave, at skabe udvikling i landdistrikterne, herunder også at tage hånd om nogle af de centrale udfordringer landsbyerne står over for. Med de 17 anbefalinger har vi i udvalget peget på en række muligheder, vi ser for at kommuner og stat sammen med lokalsamfundene kan understøtte, at flere landsbyer omstiller sig og fornyes, så de bliver levedygtige.”

Udvalget peger blandt andet på at kvaliteten ved landsbyerne skal højnes ved at have fokus på de lokale potentialer. Natur, landskab, ro, tillid, lokale fællesskaber, samlingspunkter, som den lokale dagligvarebutik eller idrætshal, samt andre af de særlige kvaliteter, der typisk forbindes med landsbyliv, og efterspørges af såvel bosiddende som potentielle tilflyttere.

På baggrund af de udfordringer, som mange kommuner oplever i landsbyerne, er det udvalgets opfattelse, at det er afgørende, at kommunerne foretager en strategisk afvejning og planlægning for landsbyerne og deres udvikling. Der skal her lægges vægt på følgende:

Udvalget finder en række indsatser nødvendige for at skabe en bedre strukturel balance mellem land og by og fremme arbejdet med levedygtige landsbyer. Udvalget mener, det er nødvendigt med en tidssvarende boligmasse, hvis landsbyerne skal være attraktive. Boligmassen skal tilpasses efterspørgslen, hvilket mange steder kræver en reduktion i antallet af boliger. Enkelte af udvalgets anbefalinger indebærer væsentlige omkostninger for staten og går dermed ud over rammerne for udvalgets kommissorium.

Udvalget for levedygtige landsbyer blev nedsat i juli 2017 som en del af den politiske aftale mellem regeringen, S og DF om ”Danmark i bedre balance” og modernisering af planloven.

Faktaark med udvalgets anbefalinger

Læs udvalgets rapport her

Læs udvalgets publikation Landsbyerne – nu og i fremtiden

Læs publikationen på engelsk

For yderligere pressekontakt:

Pressechef René Gyldensteen, Erhvervsministeriet: 91 33 70 15 / rgy@em.dk

Formand for udvalget: Jens Kr. A. Møller; gennem Lone Andersen, DLR Kredit: 33 42 07 61.