Danskledet EU-projekt fremmer maritim digitalisering

Publiceret 05-04-2018

Digitale søkort og bedre kommunikation til søs er nogle af budene på konkrete løsninger, der skal sætte yderligere fart på udviklingen af den maritime sektor. Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over udsigten til øget digitalt samarbejde på det maritime område på tværs af EU, når resultaterne af det tre år lange digitaliseringsprojekt EffiecienSea2 i dag og i morgen bliver præsenteret på en konference i København.

I dag samles repræsentanter og interessenter fra den maritime sektor til den afsluttende konference for digitaliseringsprojekt EfficienSea2. I de seneste tre år har forskellige partnere på tværs af EU arbejdet sammen for at finde løsninger, der kan bringe digitaliseringen af søfarten videre. Projektet har omfattet 32 partnere fra 12 lande, og har blandt andet fokuseret på den digitale infrastruktur til havs, digitalisering af myndighedernes sikkerhedsinformation og på at mindske rapporteringsbyrden hos rederierne med autonom teknologi. Danmark har stået i spidsen for ledelsen af projektet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen forventer, at projektets resultater kan bruges til at fortsætte indsatsen for maritim digitalisering:
”En ambitiøs digitaliseringsindsats er ét af de vigtigste fokusområder på det maritime område. Ikke bare for Danmark, men for hele den globale skibsfart. Hvis den indsats skal føre til en mere sikker søfart og færre administrative byrder for erhvervet, så kræver det både internationalt samarbejde og partnerskab mellem den private sektor og myndighederne. Fælleseuropæiske projekter kan skabe grobund for udvikling, og nu handler det om, at erhvervet, i samarbejde med myndighederne, griber de muligheder, der er skabt af EfficienSea2.”

På konferencen demonstrerer projektets partnere blandt andet, hvordan fremtidens søkort kan fungere, hvorfor rumvejr kan påvirke maritime kommunikationssystemer, og hvor stor en rolle søfarendes interaktion med nye IT-løsninger spiller.

EfficienSea2 har været støttet med midler fra EU’s Forsknings- og Innovationsprogram Horizon 2020 og har involveret 13 danske partnere. Både de private partnere involveret i projektet samt offentlige myndigheder vil nu se på mulighederne for at videreføre projektets løsninger på forskellige måder.

Du kan læse mere om projektets løsninger på hjemmesiden www.efficiensea2.org.

Kontakt: Presserådgiver Jesper Christiansen, tlf. 9133 7017, jec@em.dk.