Anbefalinger til en mere fokuseret offentlig turismefremmeindsats

Publiceret 21-04-2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen modtog den 20. april 2018 anbefalinger fra Det Nationale Turismeforum om den offentlige turismefremmeindsats. Det skete i forlængelse af Forenklingsudvalget for Erhvervsfremmes anbefalinger til et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem.

Det Nationale Turismeforums oplæg indeholder i alt seks anbefalinger og er et led i realiseringen af den nationale strategi for dansk turisme. Anbefalingerne lyder:
 
• Den decentrale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre destinationsselskaber (fx 15-25).
• Dansk turisme skal samarbejde om de digitale muligheder.
• Den offentlige turistrettede service skal primært være digital.
• Koordinationen af den internationale markedsføring af Danmark som turistmål skal styrkes.
• Det nationale niveau skal stille specialiserede kompetencer til rådighed for dansk turisme. 
• De offentlige turismefremmemidler skal anvendes mere effektivt. Det skal blandt andet ske ved, at der ses nærmere på mulighederne for en mere sammenhængende organisering og en mere fælles retning for den tværgående operative indsats. 

De seks anbefalinger indgår i det videre arbejde med og drøftelser om det offentlige erhvervsfremmesystem.
 
Læs Det Nationale Turismeforums anbefalinger her.
 
Læs rapporten ”Kortlægning af turismefremmeindsatsen.

Kort om Det Nationale Turismeforum 
 
Det Nationale Turismeforum er etableret ved lov om dansk turisme og har til formål at koordinere og styre den offentlige turismefremmeindsats. 
 
Det Nationale Turismeforum udpeges af erhvervsministeren og består af:
 
• Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet (formand)
• Henning Steffen Christensen, direktør, Region Nordjylland (næstformand) 
• Diana Arsovic Nielsen, direktør, Region Hovedstaden 
• Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand, VisitDenmark
• Laila Kildesgaard, direktør KL
• Lars Liebst, adm. direktør, Tivoli og formand for DI’s specialudvalg for turisme
• Kirstin Blomgren, ejer, Bornholmtours
• Janne J. Liburd, Professor, Syddansk Universitet 
 
For yderligere kontakt:
 
Ditte Vibe Petersen, presserådgiver i Erhvervsministeriet på tlf. 91337097 eller divipe@em.dk.