Vækstpartnerskabsaftale skal styrke fødevareerhvervet og grøn energi i Midtjylland

Publiceret 08-09-2017

Regeringen og Vækstforum Midtjylland har indgået en vækstpartnerskabsaftale, der skal styrke rammerne for fødevareerhvervet, udbrede de teknologiske kompetencer samt understøtte mulighederne for vækst i grøn energi.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med aftalen baner vi vejen for et bedre samarbejde omkring den danske fødevareklynge ved at styrke sammenhængen og skabe en klarere rollefordeling i innovationsindsatsen i Region Midtjylland og resten af Vestdanmark, der er et kraftcenter på området. Samtidig understøtter vi de regionale muligheder for vækst indenfor grøn energi, hvor bl.a. vindbranchen står stærkt. Ved at samarbejde om en teknologipagt bidrager vi derudover til at ruste virksomhederne til en digital fremtid, hvor flere virksomheder kan få glæde af nye teknologiske muligheder.”

Danmark har en stor og globalt orienteret fødevaresektor. Sektoren eksporterede i 2016 for 152 mia. kr., svarende til 21 pct.  af den samlede danske vareeksport. Beskæftigelsen lå samme år på ca. 184.000 mennesker svarende til 9 pct. af den samlede private beskæftigelse. Med en andel på 41 pct. af landets samlede fødevareeksport er Region Midtjylland en helt central fødevareregion i Danmark med mange jobs i produktion og udvikling. Dette giver, sammen med forskningsmiljøet på Aarhus Universitet og stærke udviklingsmiljøer som Agro Food Park og Agro Business Park, Vækstforum Midtjylland en særlig rolle i udviklingen af den danske fødevareklynge. Tidligere vækstpartnerskabsaftaler har bidraget til at styrke den midtjyske styrkeposition som omdrejningspunkt for en samlet landsdækkende satsning.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen:

”I Danmark kan vi tilbyde fantastiske fødevareløsninger, der er sunde, sikre og bæredygtige. Men selvom danske landmænd og fødevareproducenter er verdenskendte for deres kvalitetsprodukter af fødevarer, maskiner og teknologi, skal vi hele tiden ruste os til en hårdere konkurrence, hvis vi skal vinde ordrerne. Det er derfor vigtigt, at aftalen støtter op omkring stærke udviklings- og innovationsmiljøer på fødevareområdet, der kan tiltrække internationale virksomheder, kompetencer og kapital.”

Vækstpartnerskabsaftalen ser også på, hvordan regionen i fremtiden kan få kvalificeret arbejdskraft. På områder som fødevarer, energi- og miljøteknologi og i det hele taget i store dele af produktionserhvervene oplever virksomhederne i Region Midtjylland udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med digitale, teknologiske og ingeniør-mæssige kundskaber. Det gælder både på faglært og højtuddannet niveau. Regeringen forbereder derfor en Teknologipagt om fremtidens kompetencer, som Vækstforum Midtjylland vil bidrage til.

Formand for Vækstforum Midtjylland, Bent Hansen:

"Fødevareerhvervet i Region Midtjylland har en styrkeposition, når det handler om vækst og arbejdspladser i Danmark. Samtidig er fødevarebranchen et godt eksempel på, at der er brug for enkel vækst: at virksomhederne oplever det let og nyttigt, når vi tilbyder indsatser, der skal fremme væksten i erhvervet. Det forenklingsarbejde er vi i fuld gang med. Og aftalen i dag er for os en naturlig forlængelse af de initiativer, der er sat i værk – både i forhold til fødevareområdet, men også når det gælder grøn vækst som vindindustrien og understøttelse af vedvarende energi-teknologier og cirkulær økonomi."

Se aftalen her

For yderligere pressekontakt:

Erhvervsministeriet: presserådgiver Rasmus Holm Thomsen tlf. 91 39 94 55 / rht@em.dk