Ny aftale baner vejen for billigere og sikrere biler

Publiceret 22-09-2017

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at sænke registreringsafgiften for biler. Samtidig er parterne nået til enighed om en sænkelse af taksterne på Storebælts-forbindelsen og en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor.

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

”Med denne aftale gør vi det billigere at købe en familievenlig og sikker bil, og samtidig sikrer vi en permanent løsning på trængselsproblemerne på den vestfynske motorvej. Dermed har vi fået et godt afsæt til de videre forhandlinger om de øvrige dele af regeringens udspil ”Sådan forlænger vi opsvinget”. Og jeg vil gerne kvittere for det konstruktive samarbejde med Dansk Folkeparti, som betyder, at vi i fællesskab har fundet en løsning, som vil udgøre en mærkbar forbedring for de danske bilister.”

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at sænke den lave afgiftssats fra de nuværende 105 pct. til 85 pct. Den høje sats fastholdes på de nuværende 150 procent, men grænsen for, hvornår den høje sats træder i kraft, det såkaldte skalaknæk, hæves markant fra de nuværende 106.600 kr. til 185.000 kr.

Sideløbende med dette er parterne enige om, at udvide Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Odense Vest med et tredje spor, samt en gradvis sænkelse af taksterne på Storebæltsforbindelsen hurtigst muligt. 

Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll udtaler:

”Jeg har kæmpet for billigere biler og billigere broafgifter over Storebælt. Og vi får begge dele. For tredje år i træk er det lykkedes for LA at skaffe danskerne billigere biler. Bilerne blev billigere forrige år, de blev billigere sidste år, og nu kan vi så igen fremvise en aftale, hvor vi sænker registreringsafgiften på biler. Der er tale om den hidtil største sænkelse af registreringsafgiften. Samtidig så får vi altså også en nedsættelse af brotaksterne for persontransporten over Storebælt. Jeg mener, at gode og billigere biler er noget, som øger danskernes velfærd, både i byerne, men da ikke mindst, hvor der er lidt længere til jobbet end en cykeltur eller en tur med metroen.”

Foruden den generelle nedsættelse øges det eksisterende fradrag i registreringsafgiften for de sikreste biler fra de nuværende 2.000 kr. til fremover 8.000 kr. Fradraget gives til biler, der opnår de maksimale fem stjerner i den internationale sikkerhedstest Euro NCAP.

På lignende vis øges afgiftstillægget for biler med dårlig brændstoføkonomi fra i dag 1.000 kroner til 6.000 kroner, mens grænsen for, hvornår en bil opnår fradrag for god brændstoføkonomi øges for både benzin- og dieselbiler.  

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er glædeligt, at vi har indgået en aftale om omlægning af bilafgifterne, som gør det billigere for danskerne at købe en ny bil, og som gør det attraktivt at investere i en grønnere og mere sikker bil. Med den nye afgiftsmodel sænker vi registreringsafgiften, og belønner fx god brændstoføkonomi og god trafiksikkerhed til glæde for de mange familier, som hver dag har brug for en bil til at komme på arbejde eller til at besøge familien eller køre børnene til fritidsaktiviteter.”

En af del af pengene til at sænke registreringsafgiften kommer fra en stramning af reglerne for leasing. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at fastsætte et loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at eksempelvis flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.

Samtidig er partierne enige om, at den årlige grønne ejerafgift forhøjes med 500 kroner, samtidig med at der indføres nye trin. Forhøjelsen gælder kun for biler, som bliver indregistreret efter lovforslagets fremsættelse den 3. oktober 2017.

Skatteminister Karsten Lauritzen udtaler:

”Vi har set for mange eksempler på leasingbiler, der kører rundt på de danske veje uden at betale registreringsafgift. Det er naturligvis helt urimeligt, og det er glædeligt, at vi nu kan dæmme op for den slags kreative afgiftskonstruktioner. Stramningen har samtidig givet os nogle penge i hænderne, som vi har brugt på at sænke registreringsafgiften på trafiksikre biler til danskerne. Det kan man kun glæde sig over som skatteminister.”

Sænkelsen af registreringsafgiften medfører et finansieringsbehov i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. i 2018 faldende til 0,2 mia. kr. i 2025. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er endvidere enige om at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler. Danske bilister kompenseres i gennemsnit for vejafgiften gennem lavere øvrige bilafgifter. Dette tiltag indrettes således, at den tilvejebringer et provenu på 0,3 mia. kr. fra 2020. Regeringen vil komme med et konkret forslag til en model senere på året.

Den resterende finansiering tilvejebringes ved at anvende reserven afsat på finanslovsforslaget for 2018 til Jobreformens fase II og dele af reserven fra Jobreformens fase. 

Læs aftalen her

 Læs faktaark om samlede effekter her

 Læs faktaark om elementer i aftale her