Norden styrker samarbejde på konkurrenceområdet

Publiceret 08-09-2017

En ny aftale mellem de nordiske lande vil styrke samarbejdet om efterforskning af konkurrencesager. Aftalen giver mulighed for, at de nordiske konkurrencemyndigheder kan indhente oplysninger og udføre kontrolundersøgelser for hinanden.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger: 

”Det glæder mig meget, at vi i Norden har fælles front mod overtrædelser af konkurrencereglerne. Effektiv konkurrence er nødvendigt for at skabe velfungerende markeder til gavn for os alle. Nu får vi bedre mulighed for at samarbejde om konkurrencesager i Nor-den. Det giver rigtig god mening, da det ofte vil være Norden, som er relevant i forhold til de danske sager.”

I dag er en ny samarbejdsaftale mellem de nordiske konkurrencemyndigheder underskrevet i Helsinki, Finland. Aftalen omfatter alle de nordiske lande. 
Med den nye aftale kan de danske konkurrencemyndigheder anmode alle nordiske konkurrencemyndigheder om at udføre en kontrolundersøgelse i et andet nordisk land og indhente oplysninger i øvrigt. Hidtil har det kun været muligt, hvis det andet nordiske land var medlem af EU, og sagen havde samhandelspåvirkning.

Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag herom i oktober 2017.

Læs den nordiske aftale her 

Pressekontakt:

Presserådgiver Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, tlf: 91 39 94 07