Kommissionen offentliggør resultattavle for EU-implementering

Publiceret 20-09-2017

Europa-Kommissionen offentliggør med mellemrum en resultattavle for implementering af regler i det indre marked. Resultattavlen måler EU-medlemslandenes indsats og præstation vedrørende rettidig og korrekt implementering (det såkaldte Single Market Scoreboard).

Kommissionens senest offentliggjorte resultattavle fra 5. juli 2017 viser, at Danmark, Estland, Litauen, Malta, Slovakiet og Østrig er de lande, der samlet set klarer sig bedst. 

Danmarks gode placering skal særligt ses i lyset af, at Danmark i 2016 var det medlemsland, hvor regel-implementeringen i gennemsnit var forsinket mindst, og hvor efterlevelsestiden af afgørelser fra EU-domstolen var hurtigst.