Iværksætterpanelet klar med anbefalinger

Publiceret 25-09-2017

Iværksætterpanelet afleverer i dag deres 13 hovedforslag til, hvordan regeringen kan skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark, hvor flere virksomheder realiserer deres fulde vækstpotentiale.

Iværksætterpanelet præsenterer i dag sine anbefalinger, som skal styrke det danske iværksættermiljø.

Formand for Iværksætterpanelet Tommy Ahlers:

”Jeg er utrolig glad for i dag at kunne præsentere nogle helt konkrete forslag til, hvordan regeringen kan styrke rammerne for danske iværksættere. Danmark har brug for iværksættere, og iværksætterne vil gerne bygge store virksomheder i Danmark. Det har været en intens proces, hvor vi løbende har haft en rigtigt god dialog med regeringen om vores arbejde, og det er meget tilfredsstillende at se, at den dialog allerede har udmøntet sig i nogle konkrete forslag fra regeringen til at forbedre iværksætternes vilkår.” 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Jeg er glad for at have modtaget panelets anbefalinger, der sætter en ambitiøs kurs for, hvordan Danmark kan blive en førende iværksætternation. Jeg deler Iværksætterpanelets vision om et Danmark, hvor det bliver mere nærliggende at starte, udvikle og investere i nye virksomheder. Regeringen har med udspillet ”Sammen om fremtidens virksomheder” allerede taget vigtige skridt på vejen i forhold til at følge op på panelets anbefalinger.”

Regeringen nedsatte i april 2017 Iværksætterpanelet, som fik til opgave at se på, hvordan det kan gøres lettere og mere attraktivt for iværksættere at starte ny virksomhed, og hvordan flere nye virksomheder kan tage de næste skridt og vokse sig store. Iværksætterpanelet har i sit arbejde konsulteret og modtaget input fra en lang række iværksættere og interessenter på iværksætterområdet.

Kontaktperson: Pressechef René Gyldensten: 91 33 70 15, rgy@em.dk