Nu bliver reglerne for vandscootere og speedbåde strammet

Publiceret 27-10-2017

Krav om vandscooterbevis, forsikringskrav og øgede muligheder for sanktioner efter ulykker med vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer skal medvirke til øget sikkerhed på vandet.

Regeringen har i dag sendt et lovforslag i høring, som skal forbedre sikkerheden for dem, der færdes til søs.

Det lovforslag, der er sendt i høring, lægger op til, at der fremadrettet skal tegnes ansvarsforsikring for vandscootere og visse speedbåde. Der lægges også op til øgede mulighed for konfiskation af denne type fartøjer på grund af vanvidssejlads eller ved gentagne lovovertrædelser.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg er glad for, at regeringen nu kommer med en række forslag, som skal øge sikkerheden for alle dem, der er ude på vandet. Det er vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i det danske farvand og i vores havne. Vi så efter den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn, at der er behov for strammere regler for dem, der sejler hurtigt og ansvarsløst.”

Justitsminister Søren Pape Poulsen:

”Vi har stort fokus på at forbedre sikkerheden omkring vandscootere i de danske havne. I Københavns Havn er der henover sommeren iværksat en markant styrkelse af politiets beredskab på vandet. Med de nye tiltag er der taget endnu et vigtigt skridt på vejen for at dæmme op for vanvidssejlads i vores havne.”

Som led i regeringens opstramning har Søfartsstyrelsen herudover sendt regler i høring om et nyt særligt vandscooterbevis. Med de nye regler bliver der krav om, at dem, der vil sejle vandscooter og lignende fartøjer, fremover skal gennem både en teoretisk og en praktisk prøve. Prøven skal sikre, at man er i stand til at sejle vandscooteren på forsvarlig vis. I anklagemyndigheden arbejdes der samtidig på at sikre, at bødestraffene for ulovlig sejlads med vandscootere har et passende niveau, der afspejler sagernes alvor.

Det nye lovforslag samt udkast til Søfartsstyrelsens bekendtgørelser kan ses på høringsportalen på følgende links.

Lovforslag i høring 

Bekendtgørelser i høring