Kommunerne bærer nøglen til flere udbud

Publiceret 26-10-2017

Der er stor forskel på, hvor mange opgaver kommunerne sender i udbud. Forskellene skyldes hverken kommunestørrelse eller beliggenhed. I stedet skal forklaringen findes i de valg, som træffes lokalt i kommunerne. Det viser en ny analyse.

Når offentlige opgaver sendes i udbud, skabes der konkurrence, som i sidste ende giver bedre og billigere løsninger. Men der er stor forskel på, hvor mange opgaver kommunerne sender i udbud. I 2016 varierede kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad fra 17,6 pct. til 50,4 pct.

En ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om ”Konkurrenceudsættelse i kommunerne” viser endvidere, at hverken geografi, kommunestørrelse eller andre udefra kommende forhold har den store betydning for, hvor meget kommunerne sender i udbud. Derimod peger analysen på, at den store forskel på graden af konkurrenceudsættelse primært skyldes de valg, der træffes lokalt i den enkelte kommune.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vi kan se, at nogle kommuner er langt bedre end andre til at få skabt konkurrence om offentlige opgaver. De kommuner viser tydeligt, at der findes adskillige veje til succes, når det gælder konkurrenceudsættelse. Og det er i høj grad kommunernes egen tilgang til opgaven og ikke fx deres størrelse eller geografi, der er afgørende for, om de formår at få private virksomheder til at konkurrere om at levere bedre eller billigere løsninger for skattekronerne.”

”Potentialet ved konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver er langt fra udnyttet endnu. I regeringen har vi et stort fokus på at nedbringe virksomhedernes omkostninger ved udbud og indføre måltal for konkurrenceudsættelse, så endnu flere af de opgaver, der er egnet til udbud, også kommer i udbud. Her har kommunerne et stort medansvar.”  

”Konkurrence er med til at effektivisere driften af kommunerne til fordel for både de lokale virksomheder og borgerne. De markante forskelle i niveauet af konkurrenceudsættelse understreger, at visse kommuner med fordel kan lade sig inspirere af andre kommuners succes og metoder.”

Regeringen arbejder også på en plan for, hvordan flere offentlige opgaver kan sendes i udbud. 

I 2016 konkurrenceudsatte kommunerne samlet set knap 27 pct. af de opgaver, som det i henhold til IKU (Indikator for konkurrenceudsættelse) var muligt at skabe konkurrence om.

Gennem de seneste seks år har der været en mindre stigning i andelen af kommunernes opgaver, der konkurrenceudsættes. Andelen er således steget med ca. to procentpoint siden 2011.

Læs artiklen ”Kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse” her (pdf)

Læs analysen ”Konkurrenceudsættelse i kommunerne” her

Se Danmarkskortet over kommunernes konkurrenceudsættelse her 

Kontaktperson: Presserådgiver i Erhvervsministeriet Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, tlf.: 91 39 94 07.