Erhvervsministeren vil ændre konkurrenceloven

Publiceret 04-10-2017

Et nyt forslag om ændring af konkurrenceloven skal blandt andet gøre det klarere for virksomhederne, hvornår de kan indgå i konsortier, når de byder på offentlige opgaver.

I dag fremsætter erhvervsministeren et forslag om at ændre konkurrenceloven. Ændringen skal gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om et potentielt samarbejde med andre virksomheder er lovligt.

Konkret vil man ændre bagatelgrænsen for, hvornår aftaler mellem virksomheder falder uden for konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Samtidigt ændres bagatelgrænsen dermed for, hvornår virksomheder må gå sammen i et såkaldt konsortium og byde på en opgave. Ændringen bringer de danske regler på linje med Kommissionens og EU-Domstolens praksis.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

”En effektiv konkurrence på markederne giver både lavere priser og et varieret udbud af varer og tjenester. Det kommer både virksomhederne og forbrugerne til gavn. Og helt generelt er det sådan, at jo flere der byder på de opgaver, som sendes i udbud, des skarpere bliver konkurrencen om at løse dem.

Konsortier kan i nogle tilfælde være en god måde at udvide feltet på, fordi små virksomheder kan gå sammen om at byde på større opgaver, som ellers kun kan løses af et relativt lille felt af større virksomheder. Ændringerne i konkurrenceloven skal derfor gøre det klarere for virksomhederne, hvornår de lovligt kan indgå i konsortier uden at komme på kant med loven.”

Forslaget indeholder desuden en række andre ændringer, som alle har til formål at styrke håndhævelsen af konkurrenceloven. Det gælder blandt andet muligheden for, i særlige tilfælde, at sætte tidsfrister midlertidigt i stå i fusionssager. Desuden styrkes straflempelsesreglerne, og det nordiske samarbejde på konkurrenceområdet øges.

Læs hele lovforslaget her

Kontaktperson: Presserådgiver i Erhvervsministeriet Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, tlf: 91 39 94 07.