Gassikkerhedsreglerne moderniseres

Publiceret 16-11-2017

Folketinget behandler i dag et forslag til en ny lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. Målet er at modernisere og forenkle reglerne, så det 25 år gamle regelsæt kan blive nemmere og mere fleksibelt for virksomhederne at leve op til.

Ifølge de gældende regler for gassikkerhed, skal afstanden til udmundingen af en skorsten være mindst 80 cm over tagryggen på et almindeligt hus. Denne regel blev udformet for knap 25 år siden, hvor det var kutyme med meget detaljerede tekniske regler. Den teknologiske udvikling inden for gaskedler har imidlertid medført, at kravet ikke er nødvendigt eller tilstrækkeligt i alle tilfælde. Alligevel skal vvs-installatører i dag finde målebåndet frem hver gang. Det ønsker erhvervsministeren nu at lave om på.

Derfor behandler Folketinget i dag et forslag, fremsat af erhvervsministeren, om at modernisere gassikkerhedsreglerne. De moderniserede regler vil indeholde langt færre specifikke krav for virksomhederne at leve op til. I stedet vil der blive stillet nogle sikkerhedstekniske minimumskrav, som skaber mere fleksibilitet i forhold til den teknologiske udvikling, og den løbende indførsel af nye produkter og teknikker på markedet.

For skorstenenes vedkommende vil der fremover være et generelt krav om, at en skorsten skal lede røggasserne sikkert væk fra bygningen suppleret af krav, der i højere grad er baserede på fabrikanternes installationsanvisninger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Hovedformålet med loven er naturligvis at minimere risikoen for forgiftning, eksplosion eller brand i vores gasinstallationer og anlæg. Samtidig er det min forventning, at de nye regler vil give virksomhederne bedre muligheder for at udvikle nye løsninger i takt med den teknologiske udvikling til gavn for både sikkerheden og konkurrencen på området.”

Mange af de konkrete regler, som virksomhederne fremover skal følge, vil blive fastsat i bekendtgørelser til den nye lov. For at lette overgangen til de nye regler, vil der blive fastlagt overgangsperioder, ligesom der vil blive udarbejdet vejledninger til virksomhederne.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er vigtigt, når vi laver om i reglerne på denne måde, at det er så nemt som muligt for virksomhederne at sætte sig ind i de ændrede regler. Derfor vil Sikkerhedsstyrelsen udarbejde vejledninger, som forklarer, hvordan installatørerne skal arbejde ud fra de funktionsbaserede regler. Samtidig vil der i bekendtgørelserne blive fastlagt overgangsperioder, så aktørerne kan nå at blive klar til at arbejde ud fra det nye regelsæt.”

Lovforslaget betyder også, at reguleringen bliver digitaliseringsparat. Det bliver muligt at anvende digitale løsninger til kommunikationen med Sikkerhedsstyrelsen og gasdistributionsselskaberne, der i dag fører tilsyn på Sikkerhedsstyrelsens vegne. Og det bliver muligt for Sikkerhedsstyrelsen at hente oplysninger fra andre offentlige myndigheder til brug for kontrolindsatsen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Lovforslaget vil betyde, at kontrolindsatsen i højere grad kan rettes mod de områder, hvor der vurderes at være den største risiko, mens der bliver færre byrder for de virksomheder, der udfører arbejdet korrekt”.

Det er målet, at gassikkerhedsloven kan træde i kraft samtidig med en ny EU-gasapparatforordning den 21. april 2018.

Forslaget til lov om gassikkerhed kan ses på Folketinget.dk

Kontaktperson: Presserådgiver i Erhvervsministeriet Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, tlf.: 91 39 94 07