Styrket tilsyn med pensionsselskabernes alternative investeringer

Publiceret 30-03-2017

Regeringen lægger stor vægt på gode vilkår for og tryghed om danskernes pensionsopsparing. Der skal blandt andet være styr på risikoen, når pensionsselskaberne investerer.

De seneste år er interessen for alternative investeringer steget hos danske pensionsselskaber. Det skyldes blandt andet den lave rente, og at pensionsselskaberne søger at sikre deres kunder det bedst mulige afkast på deres opsparing.

Men alternative investeringer er typisk mere komplekse og risikable end mere traditionelle investeringer. Derfor stiller det større krav til pensionsselskabernes forståelse for og håndtering af risikoen, når de i stigende grad bevæger sig ind på dette område.

Der er behov for, at Finanstilsynet får styrkede muligheder for at føre tilsyn med, at pensionsselskabernes placering af pensionsopsparerens midler i alternative investeringer sker på forsvarlig vis. Der lægges derfor op til at styrke indsatsen i Finanstilsynet med ca. 2 mio. kr. årligt. Erhvervsministeren vil snarest forelægge aktstykke herom for Folketinget.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Regeringen vil styrke tilsynet med pensionsselskaberne og særligt deres alternative investeringer. Derfor vil jeg søge Folketingets tilslutning til, at Finanstilsynet allerede fra i år får tildelt øgede ressourcer til dette formål. Det er et væsentligt element i regeringens politik om at sikre trygheden og tilliden til det danske pensionssystem”.

Kontaktperson: Lars Erik Skovgaard, 91 33 70 17, las@em.dk