Redegørelse om ”Panama-Papers” fremlagt

Publiceret 14-03-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag med de politiske partier drøftet Finanstilsynets endelige undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-Papers”. Ifølge redegørelsen har bankerne ikke haft tilstrækkelig fokus på hvidvaskreglerne, og erhvervsministeren vil nu drøfte konkrete initiativer med partierne.

Finanstilsynets endelige redegørelse vedrørende ”Panama-Papers” er i dag blevet drøftet af erhvervsministeren og de politiske partier.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vi har i dag haft et godt politisk møde, hvor der var enighed om, at der er behov for en række initiativer. Vi vil nu arbejde videre med henblik på at lave en aftale."

"Finanstilsynets redegørelse viser, at bankernes ledelse ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at sikre, at hvidvaskreglerne bliver overholdt. Det er afgørende, at de øverste ledelsesniveauer i bankerne er bevidste om deres rolle og ansvar på hvidvaskområdet, og det er utilfredsstillende, at en række banker i klar strid med lovgivningen tilsyneladende har risikeret at medvirke til hvidvask. Jeg mener derfor, at der er behov for initiativer, der har fokus på skærpet ledelsesansvar.”

Finanstilsynet har bl.a. haft lejlighed til at se nærmere på SKAT’s datamateriale og yderligere oplysninger fra visse af de adspurgte banker. Redegørelsen konkluderer på den baggrund, at bankerne igennem den seneste 10-årige periode har søgt at nedbringe antallet af kunder, der mistænkes for skatteunddragelse.

Undersøgelsen viser ikke nye lovbrud, og de banker, der har overtrådt hvidvasklovens bestemmelser er allerede politianmeldt. Redegørelsen viser imidlertid også, at der ikke i fornødent omfang har været det forventede fokus i bankerne på hvidvaskreglerne og deres betydning. Finanstilsynet konkluderer på den baggrund, at hvidvaskområdet ikke har været tilstrækkeligt forankret i bankernes ledelser og derfor ikke prioriteret i den daglige drift.

Den endelige redegørelse fra Finanstilsynet

Kontakt: Rasmus Holm Thomsen, presserådgiver, mail: rht@em.dk, tlf.: 91 39 94 55