Ny redegørelse: Dansk erhvervsliv har i 2016 fået byrdelettelser for 1,1 mia. kr.

Publiceret 09-05-2017

En ny redegørelse viser, at danske virksomheder i 2016 fik lettet byrder for 1,1 mia. kr. Samtidigt har fælles ikrafttrædelsesdatoer, regeringens byrdestop og gennemførslen af en lang række regelforenklingsforslag gjort det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Danske virksomheder skal ikke spilde tid og ressourcer som følge af unødvendige eller byrdetunge regler, som står i vejen for virksomhedernes vækst og udvikling.

Regeringen arbejder målrettet med at gøre det billigere og nemmere at drive virksomhed og være selvstændig i Danmark. Det sker bl.a. gennem byrdestoppet, målsætningen om færre byrder for erhvervslivet med indspil fra Virksomhedsforum for enklere regler, den aktive indsats for at reducere overimplementering af EU-regulering og de fælles ikrafttrædelsesdatoer. Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2016 gør nu status på disse indsatser.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen: 
”Regeringens har indført et byrdestop, og har sat en ambitiøs målsætning om i alt at lette at lette byrderne for erhvervslivet med 4 mia. kr. fra 2015 til 2020 og yderligere 2 mia. kr. frem mod 2025. Jeg er stolt af det store skridt vi har taget mod en realisering i løbet af 2016, hvor erhvervslivets byrder blev lettet med 1,1 mia. kr. Det betyder, at vi siden starten af 2015 har lettet byrder for i alt 1,4 mia. kr. Indsatsen stopper dog ikke her, og regeringen arbejder på højtryk for at finde yderligere lettelser, så vi sikrer, at målsætningerne realiseres i henholdsvis 2020 og 2025. 

Regeringen har siden starten af 2015 besluttet at gennemføre 121 forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler, svarende til at vi gennemfører ca. 83 pct. af de forslag Virksomhedsforum sender. Forummet finder de regler, der er for indviklede eller bøvlede for danske virksomheder, så vi kan forenkle dem.

 Vi har også et stort fokus på de nye fælles ikrafttrædelsesdatoer for al erhvervsrettet lovgivning, som betyder at danske virksomheder kun skal bruge krudt på at sætte sig ind i ny lovgivning to dage om året. Derfor er jeg glad for at se, at 82 procent af al erhvervsrettet regulering trådte i kraft enten den 1. januar eller 1. juli i 2016, hvilket er markant højere end i de øvrige lande, der har indført samme ordning.”

Hovedkonklusioner fra Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2016:

Læs hele redegørelsen her.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, tlf: 91 39 94 07, srp@em.dk