Myndighederne strammer reglerne for vandscootere

Publiceret 24-05-2017

For at styrke sikkerheden til søs ved sejlads med vandscootere, jetski, speedbåde og lignende, sættes der nu ind med en række nye initiativer.

De nye initiativer skal forebygge ulykker på vandet blandt andet ved at sikre, at dem der sejler på vandscooter, har de nødvendige færdigheder og kender de gældende regler. Samtidig skal de nye initiativer gøre det lettere at identificere vandscootere og deres ejere samt at placere ansvar og gribe ind, når reglerne ikke følges, og andre bringes i fare.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er vigtigt, at alle skal kunne færdes trygt og sikkert i det danske farvand og i vores havne. Her er det naturligvis afgørende, at alle der sejler – også dem der sejler på vandscooter – har de nødvendige færdigheder, kender de gældende regler og er opmærksomme på de risici, der er forbundet med at sejle med høj fart. For nyligt så vi desværre, at det ikke altid er tilfældet." 

"Derfor er jeg glad for, at vi nu kan stramme op ved blandt andet at indføre et særligt kørekort til vandscootere. Samtidigt undersøger vi mulighederne for at indføre en obligatorisk forsikring for vandscootere, som både gør det nemmere at placere ansvar og få erstatning ved skadesager, og som skaber bedre muligheder for at identificere vandscootere og deres ejere." 

"Sammen med justitsministeren vil vi endvidere overveje muligheden for konfiskation af vandscootere på grund af vanvidssejlads eller ved gentagne tilfælde af lovovertrædelser, ligesom vi giver reglerne om frakendelse af kørekort til søs et servicetjek.”

Det drejer sig om følgende initiativer:

For yderligere information vedr. speedbådskørekort og vandscooterkørekort kontakt:

Søfartsstyrelsen 
Tlf: 72 19 60  09 
presse@dma.dk

For pressehenvendelser til erhvervsministeren kontakt:
Presserådgiver Sara Ringgaard Price 
Tlf: 91 39 94 07 
srp@em.dk