Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for de grønlandske SIFIer for 2018

Publiceret 02-05-2017

Finanstilsynet har 28. april 2017 udpeget Grønlandsbanken som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) på Grønland.

Grønlandsbanken skal opfylde et SIFI-bufferkrav fra ultimo 2018. SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes årligt af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFIer, fremgår i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 – SIFI-bufferkrav

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Grønlandsbanken (8,4)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

-

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

≥ 35

-

3,0 pct.

 

 

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet, på baggrund af årsregnskabet fra 2015. SIFIernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut, der indgår i koncernen.

Kravet vil blive gradvist indfaset i perioden 2018-2019 i overensstemmelse med tabel 2.

Tabel 2 – Indfasning af SIFI-bufferkrav (pct.)

 

2018

2019

Kategori 1

0,8

1,0

Kategori 2

1,2

1,5

Kategori 3

1,6

2,0

Kategori 4

2,0

2,5

Kategori 5

2,4

3,0

 

Kravene skal sikre, at SIFIer i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien. Kravene er således fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Grønland.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervsministeren vil hvert år vurdere SIFIernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed. Hvis et SIFI bliver mere eller mindre systemisk, vil instituttets SIFI-bufferkrav blive justeret i overensstemmelse med modellen, som fremgår af tabel 1. Instituttet skal leve op til et eventuelt højere krav ved udgangen af det pågældende år, der er ændringer i dets systemiskhed.

Kontaktperson: Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17