Meddelelse om fastsættelse af en systemisk kapitalbuffer for færøske kreditinstitutter

Publiceret 02-05-2017

Erhvervsministeren fastsætter en systemisk kapitalbuffer for færøske kreditinstitutter på 1 pct. fra den 1. januar 2018.

Bufferen fastsættes for at forebygge og begrænse strukturelle risici på Færøerne og for at gøre færøske kreditinstitutter mere modstandsdygtige over for tab. Den færøske økonomi er en lille, åben økonomi med en koncentreret erhvervsstruktur. Den færøske erhvervsstruktur er domineret af fiskeri og fiskeopdræt. Det gør færøsk økonomi sårbar overfor uventede økonomiske chok i disse sektorer, der kan øge risikoen for tab i den færøske banksektor og forstærke udsvingene i den færøske økonomi.

Fastsættelsen følger en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd, der har analyseret strukturerne i den færøske økonomi, og samspillet med den færøske finansielle sektor. Rådet har modtaget input fra Færøerne.

For at sikre lige konkurrencevilkår mellem kreditinstitutter, skal danske institutter med eksponeringer på Færøerne større end 200 mio. kr. også opfylde kravet på disse eksponeringer. Andre relevante lande vil også blive anmodet om at anerkende den systemiske kapitalbuffer for Færøerne, så udenlandske kreditinstitutter med eksponeringer over 200 mio. kr. på Færøerne skal opfylde kravet på 1 pct. på deres færøske eksponeringer.

Kravet skal opfyldes med samme procentvise krav for koncernen samt for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Den systemiske kapitalbuffer skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag. Kravet finder anvendelse på instituttets indenlandske eksponeringer.

Erhvervsministeren vil hvert år vurdere den systemiske kapitalbuffer for Færøerne.

Kontaktperson: Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17