Erhvervsminister nedsætter udvalg for Landdistriktspuljen

Publiceret 15-05-2017

Erhvervsministeren har nedsat et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, der skal bedømme ansøgninger til Landdistriktspuljen. Udvalget får fire medlemmer med Grethe Saabye som formand, og vil allerede nu til den igangværende ansøgningsrunde være med i bedømmelsen af ansøgninger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Landdistriktsmidlerne spiller en vigtig rolle i den lokale udvikling i Danmark, og medlemmerne i udvalget for Landdistriktspuljen skal med deres forskellige perspektiver og erfaringer på landdistriktsområdet bidrage til en kvalificeret vurdering af Landdistriktspuljens ansøgninger. Jeg ser frem til at udvalget kan understøtte udviklingen i de danske landdistrikter og øsamfund.”

Udvalget skal fremover vurdere ansøgninger om tilskud til Landdistriktspuljen på baggrund af de tildelingskriterier, der fremgår af de gældende ansøgningsvejledninger og vil blive sekretariatsbetjent af Erhvervsstyrelsen. Allerede i den igangværende vil udvalget skulle være med til bedømmelsen af de indkomne ansøgninger.

Erhvervsminister har udpeget Grethe Saabye som formand for udvalget. Grethe Saabye er medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune og har stor viden om landdistriktsudvikling både i forhold til erhverv og turisme i kraft af sin rolle som formand for Erhvervs- og Turismeudvalget i Lejre.

”Det er en spændende opgave at skulle være med til at udvælge de rigtige projekter, så vi understøtter arbejdet med at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Jeg er optaget af at skabe lokal udvikling, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet sammen med de øvrige medlemmer af udvalget,” siger Grethe Saabye.

Udvalgets øvrige medlemmer:

 Yderligere oplysninger om det rådgivende udvalg for landdistriktspuljen: Erhvervsstyrelsen: tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) landdistriktspulje@erst.dk