Danmark skal investere i den digitale omstilling

Publiceret 04-05-2017

Virksomheder, som er digitale, er også mere produktive, viser Erhvervsministeriets nye redegørelse om Danmarks digitale vækst. Der er derfor vækstpotentiale i den digitale omstilling, hvis vi investerer og virksomhederne kan få medarbejdere med stærke digitale kompetencer, fastslår erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Redegørelsen peger på, at investeringer i IT og digitalisering er en vej til at skabe vækst og forbedre konkurrenceevnen. I de mest digitaliserede virksomheder skaber hver medarbejder gennemsnitligt værdi for 730.000 kr. – det er 135.000 kr. mere end hver ansat i de mindst digitaliserede virksomheder.

Den digitale omstilling bør derfor være et væsentligt fokusområde for erhvervslivet, mener erhvervsminister Brian Mikkelsen: 

”Virksomhederne i Danmark er blandt de mest digitale i Europa. Det skyldes ikke mindst, at virksomhederne har været gode til at udnytte første generations digitale teknologier. Men den digitale udvikling går meget stærkt, og der er risiko for, at vores digitale forspring eroderer. Danske virksomheder står ikke så stærkt på de nyere digitale vækstområder som fx kunstig intelligens, big data og sensorer. Vi skal derfor investere mere i den digitale omstilling, i nye teknologier og forretningsmodeller og uddannelse i digitale færdigheder til gavn for vækst og velstand i Danmark.” 

Den hastige udbredelse af digitale teknologier indebærer også udfordringer og risici for virksomhederne, den enkelte og for samfundet. Fx med store omstillinger i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Det øger behovet for, at virksomhederne fornyer sig, og at lovgivning og andre rammevilkår følger med, så der skabes gode og konkurrencedygtige rammer for den digitale omstilling.

Redegørelsen understreger også, at virksomhedernes behov for digitale kompetencer stiger. Og langt hurtigere end den almindelige jobvækst. Halvdelen af de danske virksomheder, der søger IT-specialister, gør det forgæves. Mangel på digitale kompetencer er en barriere for fremtidig vækst.

”Den hastige digitale udvikling øger behovet for, at virksomhederne er omstillingsparate. Regeringen er optaget af, at Danmark og dansk erhvervsliv skal være med helt fremme i den digitale omstilling. Derfor ser jeg også frem til at modtage anbefalinger fra Det digitale Vækstpanel i den kommende uge og senere i år præsentere regeringens strategi for digital vækst, så vi tager hånd om de digitale udfordringer, og gør digitalisering til en vækstskaber og succeshistorie for vores samfund og vores virksomhede og borgere.”

Redegørelse for Danmarks digitale vækst

Pressekontakt:

Presserådgiver i Erhvervsministeriet: Rasmus Holm Thomsen 91 39 94 55 / rht@em.dk