Vejledninger om samfundsansvar skal opdateres

Publiceret 02-06-2017

Erhvervsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på behovet for fornyelse og forenklinger af de nuværende vejledninger om samfundsansvar og ansvarlige investeringer.

Det gavner samfundet, og kan endda give konkurrencemæssige fordele, når virksomhederne arbejder med samfundsansvar. Det kan imidlertid være lidt af en udfordring for den enkelte virksomhed eller investor at hitte rede i, hvordan man lever op til de internationale retningslinjer for samfundsansvar.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Virksomheder og investorer bliver i stigende grad mødt af krav om, at de har styr på forretningens samfundsansvar ud i yderste led, uanset hvor i verden de opererer. Samtidigt er det min overbevisning, at virksomheder, der tager samfundsansvar, øger tilliden til deres virksomhed. Det styrker forretningen og åbner op for nye muligheder. Jeg vil derfor gerne gøre det så nemt som muligt for virksomhederne at leve op til de internationale retningslinjer, der gælder på området.”

Den nye arbejdsgruppe skal have særligt fokus på vejledningen om ansvarlige investeringer og på vejledninger til små- og mellemstore virksomheder.

Arbejdet skal sikre, at vejledningerne bedst muligt formidler de gældende internationale retningslinjer, i form af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, til virksomhederne.

Arbejdsgruppen består af følgende 10 medlemmer, som er valgt, så de repræsenterer relevante kompetencer på området for virksomheders samfundsansvar, herunder investor- og erhvervssiden, NGO’er og FN’s og OECD’s retningslinjer på området:

Arbejdsgruppen skal have færdiggjort sit arbejde inden udgangen af 2017.

Arbejdsgruppens kommissorium

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, tlf. 91 39 94 07, srp@em.dk