Regeringen og Vækstforum Hovedstaden indgår vækstpartnerskabsaftale

Publiceret 28-06-2017

Regeringen og Vækstforum Hovedstaden har indgået en ny vækstpartnerskabsaftale. Med aftalen iværksættes et samarbejde om fremtidsperspektiverne for erhvervsudviklingen i Region Hovedstaden. Parterne er enige om at udvikle metropolregionen gennem fokus på fremtidens kompetencer og ved at skabe bedre vilkår for life science-virksomheder og design- og modevirksomheder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

”Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Danmark – også i den nære fremtid, hvor disruption vil ramme mange virksomheder og den måde, vi har indrettet den offentlige sektor på. Det skal vi tage som en god udfordring, og aftalen med Vækstforum Hovedstaden er udtryk for ambitioner på hovedstadsområdets vegne. Jeg ser gerne, at Danmark udvikler sig til Nordens Schweiz med flere verdensførende virksomheder inden for life science, fødevarer, søfart, design og finansielle tjenesteydelser.”

Region Hovedstaden er hjemsted for den største del af Danmarks life-science virksomheder. Størstedelen af den innovations- og klyngeindsats, der er rettet mod sektoren, foregår også i Hovedstaden. Regeringens vækstteam for life science påpegede imidlertid, at det er svært for virksomhederne at orientere sig og skelne mellem de forskellige tilbud og anbefalede, at de mange life science-initiativer i hovedstadsområdet bør tænkes sammen. Med partnerskabsaftalen vil Vækstforum Hovedstaden bidrage til den nødvendige effektivisering af indsatsen ved at pege på forenklingsmuligheder, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og kvaliteten af de enkelte indsatser.

Med partnerskabsaftalen kommer regeringen og Vækstforum Hovedstaden desuden til at samarbejde om digital vækst og om at løfte udfordringerne med kvalificeret arbejdskraft i en kommende teknologipagt, der skal ruste Danmark til bedre at udvikle og udnytte nye teknologiske og digitale muligheder. Aftalen sikrer derudover finansiering og videreudvikling af den erhvervsdrivende fond Design Society.

Formand for Vækstforum Hovedstaden og regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S):

”Med aftalen anerkender regeringen Greater Copenhagen som en vigtig vækstdriver for dansk økonomi. Vi skal nu i fællesskab kigge på nogle af de barrierer, der står i vejen for vækst i den samlede metropolregion. Der er behov for en forenkling af erhvervsfremmesystemet. I Greater Copenhagen er vi allerede godt i gang, og med aftalen kan vi nu gå skridtet videre mod forenkling på flere områder for at sikre en metropol, hvor det er attraktivt at bo, arbejde, investere og drive virksomhed.”

Se aftalen her (Åbner som pdf)

For yderligere pressekontakt:

Erhvervsministeriet: presserådgiver Rasmus Holm Thomsen tlf. 91 39 94 55 / rht@em.dk