Ny undersøgelse: Østerildvindmøller har ikke generet fugle

Publiceret 12-06-2017

En ny undersøgelse fastslår, at Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke har påvirket trækfugle og flagermus negativt. Resultatet er godt nyt inden den kommende udvidelse af testcentret.

Trækfugle og flagermus, der flyver over Østerild, undviger bevidst møllernes vinger. Det slår en ny undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) fast. Dermed generer testmøllerne i Østerild Klitplantage i Thy ikke trækfuglenes færdsel i området. 

Det viser de endelige undersøgelser af vindmøllernes påvirkning af naturen som Institut for Bioscience på Aarhus Universitet har lavet for Naturstyrelsen. Det er første gang, at der er lavet undersøgelser, efter at alle syv vindmøller i testcentret er i drift.

- Hensynet til fugle og flagermus kan godt forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller. Den nye undersøgelse sætter en tyk streg under, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage ikke generer hverken fugle, flagermus eller naturen i området negativt og bekræfter tidligere års undersøgelser, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Undersøgelserne viser også, at vindmøllerne ikke har påvirket tilstedeværelsen af de almindeligst forekommende flagermus i området. Der er således ikke fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger af fugle under møllerne.

Regeringen indgik sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti i marts 2017aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Det Radikale Venstre har siden tilsluttet sig aftalen.

Beslutningen om at udvide testcentret er med til at styrke Danmark som konkurrencedygtig avanceret produktionsland inden for vindenergi, og de endelige undersøgelser er godt nyt for den planlagte udvidelse.  Grøn klimavenlig energi er til glæde for alle i vores samfund, men der skal naturligvis tages hensyn til fugle og natur i området, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Tidligere undersøgelser har også vist, at flagermus i området tilsyneladende har haft gavn af de mange nye vandhuller, Naturstyrelsen har lavet i nærheden af vindmøllerne. Der er også tidligere lavet en undersøgelse af testcenterets påvirkning af plantelivet. Her fremgår det, at nye græsser, urter, mosser og laver spreder sig, hvor der før var nåleskov. Vegetationsundersøgelserne fortsætter til 2021.

I juni 2010 besluttede VK-regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti at etablere et nationalt testcenter for vindmøller nær Østerild i Thy. Med beslutningen fulgte et krav om at gennemføre et overvågningsprogram for de potentielle effekter på fugle, flagermus og vegetation i området.

Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild blev officielt åbnet 6. oktober 2012

Der kan testes syv vindmøller på testcentret. De syv vindmøller, der i dag er placeret i Østerild, spænder fra 150 meter i højden til den højeste på 222 meter, som er den højeste mølle i dag. På testcentret er det i dag muligt at teste vindmøller op til 250 meter i højden. Testcenteret har desuden syv målemaster ud for vindmøllerne og en markeringsmast mod nord og syd på 250 meters højde, der er udstyret med lys af hensyn til flysikkerheden.

Link til undersøgelsen 

Yderligere information:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 22 13 08 34, e-mail: malek@mfvm.dk

Skovrider Ditte Svendsen, Naturstyrelsen i Thy, Tlf.: 2222 16 70, e-mail: dsv@nst.dk