Kamp mod hvidvask trappes op

Publiceret 02-06-2017

Folketinget har i dag vedtaget ny lov om hvidvask, der gør det muligt at gennemføre en endnu mere målrettet og effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

De nye regler gør det betydeligt sværere at hvidvaske penge og unddrage sig skattebetaling til Danmark. Det bliver også nemmere at efterforske og i sidste ende at straffe kriminelle, som medvirker til hvidvask eller finansiering af terror. Det er helt afgørende for tilliden til det finansielle system i Danmark, at banker, vekselkontorer eller andre finanselle virksomheder ikke bliver misbrugt til kriminelle aktiviteter.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Kriminelles udnyttelse af danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask og terrorfinansiering er helt uacceptabelt.

"Jeg er derfor meget tilfreds med, at et bredt politisk flertal står bag den nye hvidvasklov, der muliggør en endnu bedre og fokuseret indsats i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering."

"Myndighederne og de omfattede virksomheder og personer får med loven mulighed for at lægge kræfterne i indsatsen, der hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er størst. Derved sikrer vi, at indsatsen såvel i dag som i fremtid er målrettet og effektiv.”

Med loven ændres den gældende regulering fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret. Men den ændring, skabes rammerne for et mere fleksibelt system, så de virksomheder, der omfattes af lovforslaget, får mulighed for at fokusere indsatsen mod de egentlige risikoområder. Et risikobaseret system medfører også, at tilsynsmyndighederne efter loven skal udøve et risikobaseret tilsyn.

Loven indeholder også en væsentlig stramning af reglerne for valutavekselvirksomheder og en udvidelse af definitionen af politisk eksponerede personer, idet personer bosiddende i Danmark også omfattes.

Adgangen til at udveksle oplysninger mellem Finanstilsynet og SKAT gøres også bedre.

Loven gennemfører dele af de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force og dele af 4. hvidvaskdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme).

Kontakt: Lars Erik Skovgaard, presserådgiver, mail: las@em.dk, tlf.: 91337017