Danmark foreslår opgør med online købsbetingelser i EU

Publiceret 01-06-2017

Oplysningskrav skal være operative for forbrugerne og kan gives på lettere tilgængelige måder og fx digitalt formater. Det skal være med til at sikre, at forbrugerne læser og anvender den information de får. Samtidig vil det spare byrder for virksomhederne.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har på konkurrenceevnerådsmødet den 29. maj slået til lyd for, at forbrugerreguleringen skal opdateres indrettes, så den virker efter hensigten, aktiverer forbrugerne og giver virksomhederne mindst mulige byrder, samtidig med at en høj grad af forbrugerbeskyttelse fastholdes. 

Særligt oplysningskrav bør være operative for forbrugerne, idet oplysningerne kan gives på lettere tilgængelige måder og evt. i digitale formater, hvilket kan bidrage til at sikre, at forbrugerne læser og anvender den information de får, og samtidig spare byrder for virksomhederne. Dette spiller sammen med den gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning, der er sat i gang nationalt, men mange af disse oplysningskrav stammer fra EU-reguleringen. Ministeren har derfor cirkuleret et non-paper til sine europæiske kolleger med henblik på at opnå støtte til tilgangen i forbindelse med Europa-Kommissionens ”fitness check” af den forbrugerrettede lovgivning på EU-niveau. 

Using behavioural insights to promote European customers