17 mio. kr. fra EU’s Socialfond skal øge antallet af succesfulde iværksættere

Publiceret 26-06-2017

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret en ansøgningsrunde for landsdækkende projekter, der gennem undervisning i iværksætteri skal resultere i flere succesfulde selvstændige.

Undervisning i entreprenørskab giver flere iværksættere. Men i Danmark får relativt få studerende undervisning i iværksætteri sammenlignet med resten af EU.

Derfor åbner Erhvervsstyrelsen nu for projektansøgninger, der med en landsdækkende uddannelsesindsats vil øge antallet af iværksættere. Det kan fx ske gennem udvikling og implementering af undervisningsforløb i iværksætteri og opkvalificering af lærere på uddannelsesinstitutionerne.

Der afsættes 17 mio. kr. i den kommende indsats, der skal resultere i, at flere etablerer egen virksomhed.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Danmark har brug for en stærk iværksætterkultur, hvis vi skal have flere nye virksomheder, der vokser sig store. Derfor er det helt afgørende, at vi gennem undervisning klæder studerende på til livet som iværksætter. Investeringen fra EU’s Socialfond er en unik mulighed for at give studerende iværksætterkompetencer og på den måde motivere dem til at starte og få succes med deres egen virksomhed.”

Den kommende indsats skal resultere i, at de studerende gennem uddannelsesforløb tilegner sig iværksætterkompetencer og selv i højere grad får mod på at stifte egen virksomhed. Derfor vil Erhvervsstyrelsen blandt andet vægte ansøgers inddragelse af organisatoriske og uddannelsesmæssige kompetencer i indsatsen. Der bliver desuden lagt vægt på, at projektet gennemføres i et stærkt og landsdækkende partnerskab, der meget gerne involverer erhvervslivet. 

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.

Ca. 7,5 pct. af strukturfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx vækstplanerne og regeringsstrategier vil kunne støttes. Puljens midler udmøntes inden for de rammer, som fremgår af strukturfondsprogrammerne.

Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Rikke Thøfner Angel, Erhvervsstyrelsen: rikang@erst.dk og telefon 35 29 17 89