Regeringen igangsætter udvalgsarbejde om mulig dansk deltagelse i EUs styrkede banksamarbejde

Publiceret 04-07-2017

Regeringen har besluttet at igangsætte et arbejde med henblik på, at der kan tages endelig stilling til Danmarks deltagelse i det styrkede banksamarbejde i efteråret 2019.

Det styrkede europæiske banksamarbejde blev igangsat i november 2014. Der blev i foråret 2015 afgivet en rapport til regeringen om Danmarks deltagelse i dette samarbejde. Den daværende regering og et flertal i Folketinget konkluderede dengang på baggrund af rapporten, at det i udgangspunktet vil være en fordel for Danmark at deltage i det styrkede banksamarbejde. Det blev videre konkluderet, at der vil blive taget endelig stilling til dansk deltagelse, når vi har set, hvordan samarbejdet fungerer i praksis, og når der er sket de nødvendige afklaringer. 

Der er siden indtruffet flere væsentlige begivenheder, herunder Brexit og øget interesse for at placere finansielle aktiviteter i Danmark, som gør det naturligt, at der nu igangsættes arbejde med henblik på endelig stillingtagen til dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Regeringen finder det fornuftigt, at vi nu igangsætter et grundigt arbejde med henblik på at tage endelig stilling til dansk deltagelse i det styrkede europæiske banksamarbejde i efteråret 2019.

"Det styrkede banksamarbejde har nu været funktionsdygtigt i flere år, og der er opbygget et erfaringsgrundlag, der gør det muligt konkret at vurdere, hvordan banksamarbejdet fungerer samt klarhed over den måde, tilsynet med banker og realkreditinstitutter vil foregå på. Det er desuden relevant at vurdere erfaringerne med håndtering af finansiel ustabilitet. 

"Storbritannien har endvidere besluttet at træde ud af EU. Denne beslutning vil ændre dynamikken i EU, ikke mindst på det finansielle område. Det får betydning for mulighederne for at varetage danske interesser bedst muligt på bank- og realkreditområdet.  

"Samtidig kan vi konstatere en øget interesse for Danmark og København som finansielt center.

"Det er positivt, hvis vi kan tiltrække flere investeringer og arbejdspladser til Danmark. Det er også i lyset heraf, at vi nu igangsætter arbejdet, så vi i løbet af de kommende år får taget endelig stilling til Danmarks deltagelse.”

Arbejdet vil blive forestået af Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet, der også stod for 2015-rapporten. Der skal i arbejdet bl.a. ses på sammenlignelige landes erfaringer inden for det styrkede banksamarbejde, konsekvenser af Brexit, mulige uafklarede forhold vedr. fx realkredit og det styrkede banksamarbejdes bidrag til finansiel og økonomisk stabilitet, også i forhold til Danmark.

Udvalget vil i arbejdet inddrage eksterne eksperter og relevante organisationer. Det skal afrapportere til regeringen senest i efteråret 2019.

Kontaktperson:

Presserådgiver Sara Ringgaard Price: 91 39 94 07/ srp@em.dk