Statsstøttehåndbogen 2017

Publiceret 03-01-2017

Erhvervsministeriet har lanceret en opdateret version af Statsstøttehåndbogen. Håndbogen er blevet opdateret med den seneste praksis fra EU-Kommissionen og EU-Domstolen på statsstøtteområdet. Opdateringen er bl.a. sket som følge af, at Kommissionen i sommeren 2016 offentliggjorde en ny meddelelse, der beskriver nærmere, hvad der ligger i begrebet statsstøtte.

Sammen med ”Tjeklisten for statsstøttesager” er Statsstøttehåndbogen et redskab for bl.a. myndigheder og virksomheder til brug for den indledende vurdering af, hvornår et initiativ udgør statsstøtte, og i hvilke tilfælde støtte kan være forelig med EUF-Traktaten.

Statsstøttehåndbogen 2017