Regeringen igangsætter servicetjek af offentlige erhvervsaktiviteter

Publiceret 12-01-2017

Private virksomheder skal ikke udsættes for ulige konkurrence fra offentlige myndigheder. Det er regeringens holdning, at det offentlige ikke skal bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt ud over det offentliges kerneområde.

Det er afgørende for regeringen, at vi skaber gode vilkår for vores virksomheder. Når det offentlige udfører opgaver på private markeder sker det ikke altid på ens vilkår, og det giver urimelige vilkår for de virksomheder, der bliver ramt.

Derfor igangsætter regeringen nu et servicetjek af det offentliges erhvervsaktiviteter. Det skal sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører, og at den offentlige sektor grundlæggende koncentrerer sig om sine kerneopgaver.

”Det er afgørende for mig, at vi nu tager hul på det konkrete arbejde med at sikre en mere fair og lige konkurrence. For mig at se skal det offentlige koncentrere sig om sin kerneopgave og ikke løse opgaver der hører hjemme i den private sektor.” siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

Konkret iværksætter regeringen nu en analyse, der ser på:

Som led i arbejdet gennemføres i øvrigt et helhedstjek af kontrolbudsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder regler for kommuner og regioners afgivelse af kontrolbud på egne udbud.

”Jeg synes, det er helt naturligt, at der sker en opstramning af offentlige myndigheders mulighed for at varetage erhvervsopgaver, som private kan varetage. Regeringens initiativ skal give os mulighed for at skabe mere lige konkurrence, bedre løsninger og klarhed over rollefordelingen mellem den offentlige og den private sektor”, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Regeringen vil sikre tæt inddragelse af erhvervsorganisationer mv. i arbejdet. Derfor inviterer vi hurtigst muligt relevante aktører til dialogmøde med henblik på at få diskuteret problemstillingen og konkrete eksempler fra dem, der oplever, at den offentlige sektor går for langt.

”Jeg mener, det er et meget vigtigt arbejde, vi nu sætter i gang. Det er de private virksomheder, som skaber vækst i Danmark, og det er dem, som i sidste ende finansierer den offentlige sektor. Derfor kan man som privat virksomhed ikke være tjent med, at offentlige aktører udkonkurrerer private virksomheder og nyder godt af en masse fordele, som de private virksomheder ikke har. Det skal vi have rettet op på, og derfor vil vi nu stramme op på reglerne, så vi fremover sikrer en mere fair og lige konkurrence”, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Analysearbejdet sker frem til foråret, hvorefter regeringen vil tage stilling til, hvilken adgang det offentlige fremadrettet skal have til at udføre erhvervsvirksomhed. 

For yderligere information kontakt presserådgiver Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, 91 39 94 07.