Erhvervsministeriet kortlægger platformsøkonomien i Danmark

Publiceret 10-01-2017

For første gang er deleøkonomiske virksomheder i Danmark blevet kortlagt.

Erhvervsministeriet har i forbindelse med arbejdet med en strategi for deleøkonomi lavet en kortlægning af digitale virksomheder, der har kommercielle og ikke-kommercielle forretningskoncepter, hvor forbrugere og/eller virksomheder låner, køber og sælger (brugte) varer, bytter eller lejer produkter eller sælger/køber tjenesteydelser af/til hinanden gennem internetbaserede platforme. Dvs. deleøkonomiske virksomheder i bred forstand.

Der findes ikke på nuværende tidspunkt en statistik eller et register med en oversigt over danske deleøkonomiske virksomheder, bl.a. fordi der ikke findes en entydig definition af deleøkonomi. Deleøkonomi defineres ofte som når privatpersoner eller virksomheder deler deres overskudskapacitet – fx bil, bolig, tid – med andre privatpersoner eller virksomheder via digitale platforme. Ved at dele giver personen andre adgang til personens tid eller aktiver mod betaling eller andre modydelser.

Det er derfor vigtigt at understrege, at oversigten er et øjebliksbillede og derfor ikke nødvendigvis har alle virksomheder med, og at oversigten alene dækker de virksomheder, som er dækket af ovenstående definition.

Listen over virksomheder med platformsøkonomi (pdf)