Deleøkonomisk partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Aarhus Kommune skudt i gang

Publiceret 16-01-2017

På et pressemøde på Dokk1 i Aarhus, skød Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard i dag partnerskabet ’Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby i 2017’ i gang.

Formålet med partnerskabet er at få konkrete erfaringer med deleøkonomien og identificere muligheder og barrierer for udvikling og vækst på området. 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Deleøkonomien rummer en masse spændende muligheder, som både kommer forbrugerne, samfundsøkonomien og miljøet til gavn. Derfor vil vi fra regeringens side skabe gode rammer for deleøkonomien og gøre det lettere for flere danskere at gøre brug af deleøkonomiske løsninger."

"Men for at Danmark fremadrettet kan blive blandt de førende lande inden for deleøkonomi og nye digitale løsninger er det vigtigt, at vi følger med i udviklingen og tilegner os ny viden på området. Med Aarhus som forsøgsby for deleøkonomi, får vi en masse erfaringer, som vil være til stor gavn fremadrettet.”

Partnerskabsaftalen om Aarhus som forsøgsby for deleøkonomi i 2017 er kommet i stand i forbindelse med, at Aarhus i år er europæisk kulturhovedstad, hvilket vil udfordre kapaciteten i forhold til transport og overnatning. Det giver gode muligheder for at udforske de deleøkonomiske muligheder på de to områder. Endvidere vil Aarhus Kommune fokusere på deleøkonomi i forhold til beskæftigelse og inden for medborgerskab.

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard:

”Aarhus vil skabe bedre vilkår for udviklingen af deleøkonomien, fordi vi tror på, at der er gode muligheder for vækst, og fordi det giver rigtigt god mening at udnytte de ressourcer, vi har – og udnytte dem bedre. Men det skal ske i dialog med virksomheder og øvrige interessenter, fordi området hele tiden udvikler sig, og vilkår og markedet løbende er under forandring. Og så skal vi samtidigt sikre, at deleøkonomien ikke kommer til at underminere vores løn- og arbejdsvilkår, men lever op til de krav, der ellers er gældende på arbejdsmarkedet. Det ser vi frem til at afsøge muligheder i som forsøgsby for deleøkonomi.”  

Regeringen vil i 2017 præsentere en strategi for deleøkonomi. Strategien vil blandt andet sætte retningen for regeringens løbende arbejde med at tilpasse lovgivningen til deleøkonomiens hastige udvikling og udbredelsen af nye forretningsmodeller.

Planlagte projekter som led i Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby:

Aarhus Kommune har formuleret seks principper for arbejdet med deleøkonomi i Aarhus Kommune: