Brian Mikkelsen klipper snoren til Nævnenes Hus i Viborg

Publiceret 06-01-2017

I dag åbnede erhvervsministeren officielt det nye Nævnenes Hus i Viborg. Den nye styrelse samler i alt 16 nævn.

Adskillige samarbejdspartnere og medarbejdere var mødt op, da erhvervsministeren Brian Mikkelsen i dag klippede snoren og bød officielt velkommen til Nævnenes Hus i Viborg.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”I dag har vi slået dørene op til Nævnenes Hus i Viborg. Det bliver en helt ny type juridisk arbejdsplads, hvor der vil være et stærkt fagligt miljø med digitaliserede arbejdsgange og muligheder for at opnå synergier på tværs. Der vil altid følge udfordringer med i opstartsfasen af en ny styrelse. Men jeg er overbevist om, at det kommer til at være en stor fordel, både for borgere og virksomheder, at vi samler en lang række nævn i Nævnenes Hus.”

”Ved at placere styrelsen her i Viborg er vi også med til at gøre lokalområdet mere attraktivt og skabe en lokal optimisme der kan danne grobund for yderligere vækst her i området. Viborg har stolte traditioner inden for juraen, og byen er derfor et oplagt valg for placeringen af Nævnenes Hus. Jeg vil som minister gøre, hvad jeg kan for at sikre, at Nævnenes Hus kommer godt fra start.”

Nævnenes Hus er en ny styrelse, som samler nævn fra Miljø- og Fødevareministeriet, Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervsministeriet. Styrelsen skal bidrage med sekretariatsbetjening af 16 nævn og en mere effektiv klagesagsbehandling til gavn for borgere og virksomheder. Nævnenes Hus er en styrelse under Erhvervsministeriet og etableres som led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser.

Der er allerede flyttet medarbejdere ind i de nye lokaler i løbet af efteråret, men først nu er hele organisationen ved at være på plads i det nye hus. Lokalt og regionalt er der glæde over de nye arbejdspladser og udsigten til et endnu større fokus på vækst gennem viden.

”Vi er rigtigt glade for, at have fået Nævnenes Hus til Viborg. Vi har jo allerede både Vestre Landsret, statsadvokaten, Civilstyrelsen og advokatfirmaer og med Nævnenes Hus bliver vi en endnu mere attraktiv kommune at flytte til for landets jurister. Det forventer vi vil have en positiv indflydelse på væksten i vores skønne kommune,” udtaler borgmester i Viborg, Torsten Nielsen.

Direktør for Nævnenes Hus, Christian Lützen, gjorde det klart, at målet med den nye styrelse er at skabe en stærk juridisk faglig og omkostningseffektiv styrelse med en fælles kultur i løbet af en kort årrække.

“Med Nævnenes Hus kan vi opbygge et stærkt fagligt miljø og en fælles kultur. Det kommer alle medarbejderne til gode men det er bestemt også til gavn for borgere, virksomheder og kommuner. Jeg føler mig overbevist om, at vi hurtigt får oparbejdet en organisation præget af et højt vidensniveau, effektivitet og kvalitet.”

På åbningsdagen blev ministeren og de mange gæster vist rundt i den nye nyindrettede styrelse på Toldboden 2 i Viborg.

Nævnenes hus' hjemmeside

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, 91 39 94 07

Overblik over nævn i Nævnenes Hus

Ankenævnet for søfartsforhold

Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder

Byfornyelsesnævnet

Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere

Disciplinærnær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Det Psykiatriske Patientklagenævn

Energiklagenævnet

Erhvervsankenævnet

Forbrugerklagenævnet

Klagenævnet for udbud

Konkurrenceankenævnet

Miljø- og fødevareklagenævnet (pr. 1. februar)

Planklagenævnet (pr. 1. februar)

Revisornævnet

Teleklagenævnet

Tvistighedsnævnet