Væsentlige virkninger på landdistrikterne skal fremgå af lovforslag

Publiceret 27-02-2017

Regeringen vil ændre sine retningslinjer for lovudarbejdelse, så det fremover skal fremgå direkte af lovbemærkningerne, når der er væsentlige konsekvenser for landdistrikterne. Det skal understøtte regeringens fokus på vækst og udvikling i hele Danmark.

Regeringen vil tydeliggøre, hvilke væsentlige konsekvenser lovforslag har for landdistrikterne i det fremtidige lovarbejde: Hvis lovforslag påvirker landdistrikternes økonomi, omstillingsevne eller andre forhold væsentligt, så skal påvirkningerne fremhæves direkte i lovbemærkningerne.

Nedsættelsen af færgetakster til og fra mindre øer, udrulning af bredbånd og modernisering af planloven er alle eksempler på tiltag, som har positive konsekvenser for landdistrikterne. Fremover vil konsekvenserne af tiltag som disse skulle fremgå af lovforslagenes bemærkninger, hvis konsekvenserne vurderes væsentlige. På samme måde vil væsentlige negative konsekvenser for landdistrikterne skulle fremgå. Det giver et afsæt for at overveje, om tilpasningen til de nye forhold kan lettes, fx hvis sammenlægning af uddannelsesinstitutioner giver unge længere til skole.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vækst og udvikling i hele Danmark er et meget vigtigt element i regeringsgrundlaget. Derfor er det også naturligt, at regeringen nu sørger for et styrket fokus på landdistrikterne i hele lovgivningsprocessen. Det gør vi ved at opdatere de relevante vejledninger, som bruges når der laves lovgivning herhjemme”.

Nærmere bestemt vil de nye redegørelseskrav blive indarbejdet i Vejledning om konsekvensanalyser i forbindelse med, at Justitsministeriet aktuelt er ved at revidere Vejledning om lovkvalitet. Der kan både være tale om positive og negative konsekvenser for landdistrikterne, som mange steder står over for markante omstillinger i befolknings- og beskæftigelsesmønstre mv.

Med den ændrede vejledning om konsekvensanalyser vil ministerierne skulle anføre konsekvenserne for landdistrikter, når disse vurderes væsentlige. Lovforslag, der ikke har væsentlige virkninger på landdistrikterne, skal af hensyn til overskueligheden og for at undgå unødigt bureaukrati, ikke direkte angive konsekvenserne for landdistrikterne.

Arbejdet med at revidere Vejledning om lovkvalitet forventes afsluttet inden sommerferien, hvorefter ændringen vil træde i kraft.

For yderligere kontakt:

Presserådgiver Rasmus Holm Thomsen: 91 39 94 55 / rht@em.dk