Nyt Planklagenævn er nedsat

Publiceret 10-02-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag nedsat Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand. Planklagenævnet bliver en del af det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg og skal behandle sager på planområdet som følge af regeringens modernisering af planloven.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med det nye Planklagenævn får vi et nævn, der skal koncentrere sig specifikt om spørgsmål i forhold til fysisk planlægning, og som derfor har stærke faglige forudsætninger for at skabe en balance mellem hensynet til vækst og udvikling og hensynet til natur og miljø i disse sager.Moderniseringen af planloven har indebåret et behov for et nyt klagesystem på planområdet, og jeg er derfor glad for, at jeg i dag kan præsentere det nye Planklagenævn med Carsten Munk Hansen som formand.” 

Planklagenævnet er etableret ved lov og vil behandle de klagesager på planområdet, der tidligere blev behandlet af det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn. Etableringen af Planklagenævnet følger op på aftalen mellem regeringen, S og DF om Danmark i bedre balance fra juni 2016.

Professor Carsten Munk Hansen: 

”Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i det nye Planklagenævn, og til den spændende udfordring det er, at starte det nye nævn op. Jeg ser frem til samarbejdet med de øvrige nævnsmedlemmer og med Nævnenes Hus." 

Planklagenævnet sammensættes af medlemmer, der foruden generelle juridiske kompetencer har konkret viden og indsigt i henholdsvis planforhold, vækst og erhvervsudvikling, landskabs- og kulturforhold og miljø- og naturforhold, samt læge medlemmer. Nævnet har følgende sammensætning:

Planklagenævnet etableres sammen med en række andre statslige klagenævn i Nævnenes Hus i Viborg. Hensigten med etableringen af Nævnenes Hus er at skabe én indgang for klagesager og et stærkt fagligt juridisk miljø, der kan bidrage til en bedre og mere effektiv sagsbehandling i de forskellige nævn.

Erhvervsministeriet: Fungerende pressechef Rasmus Holm Thomsen tlf. 91 39 94 55 eller rht@evm.dk.