Nye medlemmer af Det Systemiske Risikoråd

Publiceret 28-02-2017

Erhvervsministeren har udnævnt tre uafhængige medlemmer af Det Systemiske Risikoråd, der rådgiver regeringen om forebyggelse af systemiske finansielle risici. Nyt medlem er Ida Wolden Bache, executive director i Norges Bank, og derudover er professor Torben M. Andersen og forhenværende direktør i Nordea Peter Schütze genudnævnt for en fireårig periode.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget tre uafhængige medlemmer af Det Systemiske Risikoråd. Ministeren har genudnævnt professor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen og forhenværende direktør i Nordea Danmark Peter Schütze, samt udnævnt et nyt medlem, executive director i Norges Bank Ida Wolden Bache, der erstatter Sigridur Benediktsdottir.

De tre medlemmer udnævnes for en ny fireårig periode.

"Jeg er glad for, at Torben M. Andersen og Peter Schütze har sagt ja til en fireårig periode mere som medlemmer af Det Systemiske Risikoråd. Jeg er ligeledes glad for, at Ida Wolden Bache fra Norges Bank har takket ja til at indtræde i Rådet, så Rådet fortsat kan inddrage internationale erfaringer i arbejdet med at overvåge opbygning af systemiske finansielle risici," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det følger af lovgivningen om Det Systemiske Risikoråd, at medlemmer udnævnes for fire år ad gangen. Rådet blev nedsat i februar 2013, hvorfor der nu udnævnes nye uafhængige medlemmer for de næste fire år.

Rådets sammensætning:

Pressekontakt: Fungerende pressechef Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55 / rht@em.dk.