Landdistriktspuljen åbner for nye projekter for 10 mio. kr.

Publiceret 09-02-2017

Landdistriktspuljen åbner nu for ansøgninger til projekter inden for temaerne ”Den moderne landsby”, ”Branding af lokale potentialer” og ”Projekter på de små øer.” I alt kan der søges om 10 mio. kr., der skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
"Regeringen ønsker at styrke vækst og udvikling i hele Danmark, og med Landdistriktspuljen giver vi lokalsamfund i hele landet mulighed for at løfte deres gode ideer. Med temaet ”Den moderne landsby - lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer” vil forsøgsprojekterne i denne omgang kunne spille ind til ministeriets arbejde, når der ses på landsbyernes fremtid og på at styrke deres levedygtighed.”  

Temaet om landsbyer følger op på den planlovsaftale, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016. I aftalen hedder det bl.a., at der er enighed om at sætte fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige. Det fremgår også af aftalen, at der nedsættes et udvalg, som kan komme med bud herpå. Af de samlede 10 mio. kr. afsættes der ca. 5,5 mio. kr. til forsøgsprojekter under temaet om landsbyer.

Der afsættes samtidig ca. 2 mio. kr. til forsknings- og informationsprojekter inden for temaet ”Branding med udgangspunkt i stedspecifikke kvaliteter – organisering og effekt”. Formålet er at få belyst, hvad der skal til, for at lokale initiativer som fx udvikling af turistdestinationer eller markedsføring af nye produkter lykkes med at opbygge eller knytte an til et brand baseret på de særlige lokale potentialer og kvaliteter.

Der er ikke fastlagt et tema for projekter på de små øer, men det overordnede formål med projekterne er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Hertil afsættes ca. 2,5 mio. kr.

Fristen for at sende ansøgning om støtte ved Landdistriktspuljes 1. runde i 2017 er 10. april 2017 kl. 12.

For mere information se hjemmesiden www.livogland.dk

Hotline for Landdistriktspuljen kan kontaktes på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) / landdistriktspulje@erst.dk