Erhvervsministeren nedsætter Basel-ekspertgruppe

Publiceret 08-02-2017

Erhvervsministeren har nedsat en ekspertgruppe, som skal gennemgå anbefalingerne fra Basel-Komitéen, og se på, hvordan de påvirker danske realkreditselskaber og bankernes behov for yderligere polstring. Gruppen får samtidig til opgave at identificere væsentlige interesser i de efterfølgende EU-forhandlinger om Basel-anbefalingerne.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”I Danmark har vi en god realkreditmodel, der giver mulighed for relativt billige boliglån til husejerne, og den ønsker jeg at holde fast i. Derfor er det væsentligt, at vi hurtigst muligt fra ekspertgruppen får en grundig vurdering af, hvilke konsekvenser Basel-anbefalingerne kan få for de danske realkreditinstitutter og banker. Det giver os også det bedst mulige udgangspunkt for at varetage danske interesser ved de kommende forhandlinger i EU.”

Når Basel-Komitéen offentliggør sine anbefalinger igangsættes en EU-proces med at omsætte anbefalingerne til konkret lovgivning. Anbefalingerne forventes at kunne få væsentlige konsekvenser for institutternes kapitalkrav, det vil sige hvor meget institutterne skal polstre sig, herunder særligt for institutter med lav risiko som de danske realkreditinstitutter.

”Regeringen vil bl.a. på baggrund af ekspertgruppens beregninger arbejde målrettet for at sikre, at danske institutter, og særligt den danske realkreditmodel, ikke bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt af nye krav i de kommende EU-forhandlingerne, ” siger Brian Mikkelsen.

Ekspertgruppen vil snarest foretage en foreløbig vurdering af de mulige effekter af det ventede kapitalgulv. Ekspertgruppen aflægger sin endelige rapport efter offentliggørelsen af Basel-Komitéens anbefalinger.

Ekspertgruppen nedsættes i regi af Finanstilsynet, der vil lede gruppens arbejde.

Ekspertgruppens sammensætning

Kommissoriet for ekspertgruppen

Kontaktperson: Fungerende pressechef Rasmus Holm Thomsen: 91 39 94 55 / rht@evm.dk.